onderwerpen

Hier de onderwerpen deels ingedeeld al is die ook arbritrair en wordt er nog aan gewerkt. U kunt ook zelf een onderwerp uitkiezen waar u in geïnteresseerd bent, het kan namelijk zijn dat uw onderwerp er niet tussen staat. Dat is niet omdat wij het niet interessant vinden.

 1. Politieke Partijen
 2. Vakbeweging, vakbonden, vertegenwoordigers van werknemers
 3. Communistische Frontorganisaties
 4. Studentengroepen, Studentenbeweging
 5. Anarchistische Groeperingen
 6. Milieu en Dierenrechten Organisaties of Groeperingen
 7. Anti-Oorlogs en Vredes Groepen
 8. Diverse Buitenparlementaire Groepen
 9. Kraakpanden in Amsterdam (moeten nog adressen bij komen)
 10. Kraakbeweging Nederland (moet nog verder gespecificeerd)
 11. Diverse Acties (wordt nog verder gespecificeerd)
 12. Diverse Operaties en Zaken van de Inlichtingendiensten
 13. Diverse Dossiers AIVD/AIVD
 14. Buitenland
 15. Diverse Organisaties (genummerd)
 16. Diverse Personen overleden (genummerd)
 17. Diverse Personen twee (genummerd)

 

Politieke Partijen

Christelijk-Historische Unie (CHU)
Democratisch Socialisten ’70 (DS70)
Politieke Partij Radikalen (PPR)
Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
Wageningengroep
Godebaldgroep
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)
Reformatorische Politieke Federatie (RPF)
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Christen-Democratische Partij (Nederland) (CDP)
Katholiek Nationale Partij (KNP)
Nieuwe Roomse Partij (NPR)
Rooms Katholieke Partij Nederland (RKPN)
Katholieke Volkspartij (KVP)
Christelijk-Democratische Unie (CDU)
God Met Ons
Evangelische Volkspartij (Nederland) (EVP)
Evangelische Progressieve Volkspartij (EPV)
Democraten 66 (D66)
Communistische Partij Nederland (CPN)
Boerenpartij (BP)
Centrum-democraten (CD)
Centrumpartij (CP)
Vrije Boeren
socialistische werkers partij (SWP)
Partij van de Arbeid (PvdA)
Rechtse Volkspartij (RVP)
De Groenen
Nieuwe Communistische Partij (NCPN)
Nieuwe Midden Partij (NMP)
Socialistische Partij (SP)
Verbond van Communisten in Nederland (VCN)
Socialistische Arbeiderspartij (SAP)
Socialistische Alternatieve Politiek (SAP)
Internationale Kommunistenbond (IKB)
Revolutionair Communistische Partij (RCP)

 

Vakbeweging, vakbonden, vertegenwoordigers van werknemers

Nederlandse vereniging “Arti et Industriae”
De Eenheids Vak Beweging EVC
EVC-1958
Nederlandse Vak Vereniging (NVV)
Internationale Transport Federatie
Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV)
Landelijke Vereniging Bedrijfsvrijheid in de Landbouw
Arbeiders Bond voor Cultuur (A.B.C.)
Centrum van propaganda voor eenheid en klassenstrijd
ABHM (Algemene Bond van Werkers in de Hout- en Meubileringsindustrie)
ABT (Algemene Bedrijfsbond Transport)
ABTI (Tabakindustrie)
ABV (Algemene Bond van Vervoerspersoneel)
ABWB (Algemene Bond van Werkers in de Bouwnijverheid)
ABWM (Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf)
ANBH (Algemene Nederlandse Bond van Hotelpersoneel)
ATLK (Algemene Bond van Werkers in de Textiel- en Kledingindustrie)
ASV (Algemene Bond van Vervoerspersoneel)
BHBV (Algemene Bond van Werknemers in Handel- Bank en Verzekeringswezen)
BLZ (Bond van Land- en Zuivelarbeiders)
Bond van Nederlands PTT-personeel “Ons Belang”
BNOP (Bond van Nederlands Overheidspersoneel)
Chevofa (Chemische-, voeding- en fabriekmatige bedrijven)
GRAFISCHE (Bond van werknemers in grafische en papierverwerkende industrieën)
DE METAAL (Bond van Werknemers in de metaalnijverheid en aanverwante bedrijfstakken)
Wereldverbond van vakverenigingen (WVV)
Eenheidsvakcentrale (EVC)
Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB)

 

Communistische Frontorganisaties

Het genootschap radio werkend Nederland
Het genootschap Nederland – USSR ook wel Vereniging Nederland-USSR (Ver. NL – USSR)
De Vereniging Nederland – Polen
Vereniging Nederland – Indonesie
Vereniging Vrij Spanje
Vereniging van Oud Spanjestrijders
Vereniging Nederland – Joegoslavië (Ver. NL – YUG)
vereniging “Vrij Joegoslavië”
Comité ter bevordering der culturele betrekkingen tussen Nederland en Hongarije (Comité NL- H)
Vereniging Nederland – Joegoslavië (Ver. NL – YUG)
Reisbureau Vernu
Vereniging Nederland-DDR
Vereniging Nederland-Tsjechoslowakije
Vereniging voor Culturele Uitwisseling (VCU)
Russische Vereniging “De Rode Ster
Vereniging “T.G. Masarijk”

Het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond
Jeugd (blad van de ANJV)

Bond van Huisvrouwen
Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB)

De Waarheid
Pegasus – boekhandel

Uilenspiegelclubs (voor kinderen),
Zangkoor Morgenrood
Internationale Vereniging “Bellamy”
Nederlandse Vredesraad (NVR)
Praagse Christelijke Vredesconferentie (CVC)
Verenigd Verzet 1940 – 1945

Perikles
Studentenvakbeweging (SVB)
OPSJ organisatie van progressieve Studerende Jeugd

Nederlandse vereniging “Arti et Industriae”
De Eenheids Vak Beweging EVC
EVC-1958
Internationale Transport Federatie
Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV)
Landelijke Vereniging Bedrijfsvrijheid in de Landbouw
Arbeiders Bond voor Cultuur (A.B.C.)
Centrum van propaganda voor eenheid en klassenstrijd

Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)
Vereniging van Duitse en Statenloze Antifascisten in Nederland (VDSA)

Vrije Socialistische Vereniging.

 

Studentengroepen, Studentenbeweging

Studievereniging Perikles
Studentenvakbeweging (SVB)
OPSJ organisatie van progressieve Studerende Jeugd
Groninger Studentenbond
Groninger Studentenraad
Aktiegroep Aktivering
Landelijk Overleg Grondraden (LOG)
studentenunie (ASVA)
Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV)
Nederlandse Studenten Raad (NSR)
Politeia
International Union of Students (IUS)
Nederlandse Studenten Vakbeweging (SVB)
Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (OPSJ)
“D.S.O. “Pericles”
Studentenvakbond AKKU
IOS Interuniversitair Studenten Overleg
Landelijke Studentenvakbond LSVb
Studentenvakbond SRVU
Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD)
Wageningse Studenten Organisatie (WSO)
Nieuwe Studenten Eenheid Maastricht (NSEM)
USF Studentenbelangen
Overkoepelend Orgaan Faculteitsverenigingen Utrecht (OOFU)
Algemene Studenten Vereniging Amsterdam ASVA

 

anarchistische groeperingen

Rudolf Rocker Stichting (jaren veertig tot jaren vijftig zestig)
Nederlandse Bond van Vrije Socialisten (jaren veertig tot jaren vijftig zestig)
Landelijk Comité van Vrije Socialisten (jaren veertig tot jaren vijftig zestig)
Federatie van Anarchisten in Nederland (jaren veertig tot jaren vijftig zestig)
Federatie van Vrije Socialisten (jaren vijftig – zeventig/tachtig)
Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten (jaren veertig tot in 21ste eeuw)
Groep rond ‘De Vrije Socialist’ (jaren vijftig zestig)
Anarchistische Federatie (jaren tachtig tot in 21ste eeuw)
De AS (jaren zeventig tot heden)
De Vrije (jaren zeventig –negentig)
Spuigroep (1979- medio jaren negentig)
Landelijk Anarchistisch Overleg (jaren tachtig)
Landelijk Anarchistisch Samenwerkingsverband (jaren tachtig negentig)
Anarchistisch Studentenoverleg (jaren tachtig – medio jaren negentig)
Federatie van Amsterdamse Anarchisten (FAA; jaren tachtig – medio jaren negentig)
Noordelijk Gewest van Vrije socialisten (jaren veertig tot in 21ste eeuw)
Spuigroep (van jaren tachtig negentig)
Anarchistische Stencil Stapelwerk
Pinksterlanddagen en de camping “tot vrijheidsbezinning” te Appelscha.
Tijdschrift de As, is opgericht in 1975 tot heden.
Atalanta ( jaren negentig tot in 21ste eeuw)
Internationale Anarchistische Bijeenkomsten in Appelscha, 15 t/m 19
mei 1986, en in Ruigoord, 23 t/m 27 juni 1988.

 

Milieu en Dierenrechten Organisaties of Groeperingen

LSSK Landelijk Stroomgroep Stop Kalkar (later Kernenrgie ipv Kalkar)
SSK (stroomgroep[ stop kalkar/kernenrgie)
Strohalm
LEK (Landelijk Energie Komitee)
No Nukes
Stroomgroepen
AAP Alarmgroep Atoomplannen
BWA Beweging Weiger Atoom Plannen
Weiger Atoomstroom
Dodewaard-gaat-dicht
Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme
Paarse september
BAN Breek Atoomketen Nederland
Energie Komitee Zeeland
Onkruit
Stop Borssele
AntiRadioAktiviteits Groep ARAG Amsterdam
Twents Energie Komitee
Verzetsfront Willy Wortel en de Lampjes
Boze Zeemeermin
Geen Dumping 83
KAK (Kritische Arnhemmers tegen Kernenergie)
‘De Wraak van Jhr. Mr. De Brauw’
‘De achter kleinkinderen van De Brauw’.
“neven en nichten van Jhr.Mr. de Brauw’
BONK
Vijftig Plus
Joker
‘Griesmeelfabrikanten tegen Kernenergie’
AGIT
Rood Revolutionair Front
De Wraak van Popeye
“Nooit meer Tsjernobyl – Borssele dicht!”
Is Het Hier Oorlog?
Aktiegroep Van Onbesproken Gedrag
Stop Covra
Windsurfers tegen koelwater
‘anti-imperialistiese’ groep ‘Vrijheid voor Toetachamon’
Stop urenco
VEDAN
NENO
ANVJ
Urania
‘Werkgroep Industriële Guerilla’ (WIG)
Moratorium Komitee Nederland
KEMA Afkeur

Action Dierrect
Bont en Blauw
De Hondse Bastaarden
Dieren Aksie Front
Dieren Bevrijdings Front
Het Kalf van de Slachtbank
Kwaaie Vego’s Tegen de Vleesindustrie
Radicale Dierenbevrijders
Animal Liberation Front
Greenpeace
Milieudefensie

 

Anti-Oorlogs en Vredes Groepen

Algemene Nederlandse Vredesactie (A.N.V.A.)
Bond voor Dienstweigeraars (B.V.D.)
Comité 29 november 1962
Comité 1961 voor de Vrede
Convent voor een Nieuw Politiek Ethos (N.P.E.)
Democratisch Socialistische Studentenvereniging “Politeia”
Doopsgezinde Vredesgroep
Genootschap der Vrienden (“Quakers”)
Gespreksgroep voor de Vrede
Interkerkelijk Vredesberaad (l.K.V.)
Internationale Christelijke Vredesbeweging – Nederland
Internationale Vrouwenorganisatie voor Vrede en Vrijheid
Kerk en Vrede
Nationale Stichting tot Financiering en Activering
van de Propaganda voor Federale Wereldregering
Nationale Stichting “Nederland – Vredeland”
Nederlands Comité tegen Verspreiding van Kernwapens
Nederlands Pugwash Komitee (N.P.K.)
Nederlandse Vredesraad (N.V.5.)
Onafhankelijke Vredesliga (O.V.L.)
Pacifistisch Socialistische Jongerenwerkgroepen (P.S.J.W.j
Pacifistisch Socialistische Partü (P.S.P.)
Fax Chriati – Nederland
Praagse Christelijke Vredesconferentie – afd.Nederland
Servas Comité” Nederland
Sjaloom
Socialistische Jeugd van Nederland (S.J.)
Stichting Anti Atoombom Actie (A.A.A.)
Stichting ter Bevordering van Studie, Vorming
en Training in Geweldloze Weerbaarheid
Stichting Vredesopbouw
Wereld Federalisten Beweging Nederland (W.F.B.N.)
Werkgroep Anti-Militaristische Studenten (W.A.S.)
Vredesactiegroep van Studenten (V.A.S.)
Werkgroep voor de Vrede (Limburg)
Zeeuws Vredes Comité (Z.V.C.)
Europese Federatie tegen Kernbewapening (E.P.K.)
International Confederation for Disarmament and Peace (l.C.B.P.)
International Fellowship of Reconoiliation (l.P.O.R.)
International Liaison Committee of Organisations for Peace
(I.L.C.O.P.) – International Peace Bureau (l.P.B.)
Internationale Katholieke Vredesbeweging “Pax Christi”
Praagse Christelijke Vredesconferentie (C.V.C.)
Pugwash beweging – Pugwash Continuing Committee
War Résisters International (W.R.I.)
Wereld Vredes Raad (W.V.H.)
Women’s International League for Peace and Preedom (W.I.L.P.F.)
Women’s International Strike for Peace (W.I.S.P.)
AMOK-Utrecht Anti-Militaristies OnderzoeksKollektief
AMOK Noord
Anti-Militaristies Buro
Campagne tegen Wapenhandel (voorheen AMOK-Maritiem)
Vereniging Dienstweigeraars
Bond voor Dienstweigeraars
Onkruit

 

Diverse Buitenparlementaire Groepen

De Vlam groep/ de Internationaal Socialistische Beweging (ISB)

 

Kraakpanden in Amsterdam (moeten nog adressen bij komen)

Groote Keijser
Vondelstraat
Grote Wetering
PH-kade
Vogelstruys
Lucky Luijk
Wijers
Wielingen
Kras
Vrankrijk
De Kolk en De Gaten
Villa Omval
Silo
Houtkopersburgwal
Kalenderpanden
Overige woonwerkpanden (wordt nog verder gespecificeerd)

 

Kraakbeweging Nederland (moet nog verder gespecificeerd)

Landelijk Overleg Kraakgroepen
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Nijmegen
Den Bosch
Groningen
Arnhem
Leiden
Haarlem
Rhenen
Noord-Holland
Zuid-Holland
Midden-Nederland
Noord-Nederland
Oost-Nederland
Zuid-Nederland

 

Diverse Acties (wordt nog verder gespecificeerd)

Antimilitarisme & Onkruit
Antikernenergie
Antifascisme en antiracisme
Anti-apartheidsacties
Milieu- en anti-auto-acties
Nolympics
Uitkeringsstrijd
Tegengas
Vluchtelingen en illegalen
Anti-Europa & antiglobalisering
Radicaal en revolutionair verzet
Internationale solidariteit
Diverse acties, demonstraties en manifestaties
Anarchisme
Studentenacties en jongerenverzet

 

diverse operaties en zaken van de inlichtingendiensten

alle stukken die betrekking hebben op de BVD-operatie ‘Cadena’, waarover geschreven wordt in het boek van Dick Engelen: Frontdienst.

alle stukken die betrekking hebben op de BVD-operatie / project ‘Mongool’, waarover geschreven wordt in het boek van Dick Engelen: Frontdienst.

alle stukken die betrekking hebben op de BVD-operatie / project ‘Diepzee’, waarover geschreven wordt in het boek van Dick Engelen: Frontdienst.

alle stukken die betrekking hebben op de BVD-operatie / project ‘Surprise’, waarover geschreven wordt in het boek van Dick Engelen: Frontdienst.

alle stukken die betrekking hebben op de BVD-operatie / project ‘Dixi’, waarover geschreven wordt in het boek van Dick Engelen: Frontdienst.

alle stukken die betrekking hebben op de BVD-operatie / project ‘Rancune’, waarover geschreven wordt in het boek van Dick Engelen: Frontdienst.

alle stukken die betrekking hebben op de BVD-operatie / project ‘Brick’, waarover geschreven wordt in het boek van Dick Engelen: Frontdienst.

alle stukken die betrekking hebben op de BVD-operatie / project ‘Sliedrecht’, waarover geschreven wordt in het boek van Dick Engelen: Frontdienst.

alle stukken die betrekking hebben op de BVD-operatie / project ‘Oester’, waarover geschreven wordt in het boek van Dick Engelen: Frontdienst.

alle stukken die betrekking hebben op de BVD-operatie / project ‘Hagedoorn’, waarover geschreven wordt in het boek van Dick Engelen: Frontdienst.

alle stukken die betrekking hebben op de BVD-operatie / project ‘Entre Deux Mers’, waarover geschreven wordt in het boek van Dick Engelen: Frontdienst.

alle stukken die betrekking hebben op de BVD-operatie / project ‘Pandora’, waarover geschreven wordt in het boek van Frits Hoekstra: De Dienst.

alle stukken die betrekking hebben op de BVD-operatie / project ‘Zwart’, waarover geschreven wordt in het boek van Frits Hoekstra: De Dienst.

alle stukken die betrekking hebben op de operatie Fatima, een grootschalig infiltratieproject in antimilitaristische kringen door de voorlopers van de MIVD.

alle stukken die betrekking hebben op de operatie Zola, het vervolg op de operatie Fatima, een grootschalig infiltratieproject in antimilitaristische kringen door de voorlopers van de MIVD.

 

Diverse Dossiers AIVD/AIVD

Vanuit de Sectie Veiligheid van de Generale Staf werden vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw ‘Maandrapporten’ van de afdeling CI (contra-inlichtingen) opgesteld en verspreid. Graag zou ik van deze rapporten, zoals die zijn opgesteld door de genoemde afdeling of diens opvolger(s) in de periode 1971 tot en met 1995 een afschrift willen aanvragen. Het gaat mij daarbij niet alleen om engelstalige rapportages, maar ook om nederlandstalige maandoverzichten.

alle stukken die betrekking hebben op de Vereniging Dienstweigeraars die de MIVD of haar voorgangers hebben opgesteld of verzameld.

alle stukken die betrekking hebben op de Algemene Nederlandse Vredes Actie (ANVA) die actief was tussen 1946 en eind jaren ’60 van de vorige eeuw.
alle stukken die betrekking hebben op de Algemene Vereniging van Nederlandse Militairen (AVNM) actief tussen 1972 en 1996. In de jaren 1972 tot en met 1987 heeft uw voorganger LAMID in deze organisatie geïnfiltreerd.

alle stukken die betrekking hebben op de organisaties Ansus Foundation en CABYOC (Clear Americas Backyard of Communism) en Andes Medical Aid, die in de jaren ’80 van de vorige eeuw huurlingen hebben geronseld voor strijd in Suriname.

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Anti-Vrijwilligers Leger Komitee AVLK dat zich in de jaren ’70 van de vorige eeuw verzette tegen de invoering van een vrijwilligersleger.

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Stichting Atoomvrijstaat, dat onder meer actie voert tegen kernwapens bij Woensdrecht en Volkel. Deze organisatie wordt genoemd in de CINTSUM nr. 38 uit 1990.
alle stukken die betrekking hebben op de organisatie BIVAK (Breed Initiatief voor Verdergaande Akties tegen Kruisraketten) dat actief was tussen 1985 en 1990

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Beweging Weigering Defensiebelasting die actief was tussen 1980 en 1999.

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers, die actief was sinds 1945.

alle stukken die betrekking hebben op het verzet tegen kernenergie, zoals de organisatie Breek Atoomketen Nederland (BAN), die actief was sinds 1978, de Anti-Kernenergiebeweging (AKB), de groepen Stop Borsele en Dodewaard Gaat Dicht en de blokkades bij de kerncentrale in Dodewaard in 1980 en 1981, waarbij militairen zijn ingezet.

alle stukken die betrekking hebben op de ontwikkeling van en het gebruik van kernenergie in landen van het Warschaupakt. Een voorbeeld daarvan is een confidentieel rapport Kernenergie in de SU van de Sectie Inlichtingen van de LAMID uit 1982 met nummer 403-020382.

alle stukken die betrekking hebben op de ontwikkeling van en het gebruik van kernenergie in andere landen dan die van het Warschaupakt, zoals bijvoorbeeld Noord-Korea, India, Pakistan, Iran, Irak, Lybië. Deze opsomming zijn voorbeelden en is niet limitatief bedoeld.

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) dat sinds 1966 actief was.

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Pax Christi dat sinds 1948 actief was

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Komitee Kruisraketten Nee dat tussen 1981 en 1989 actief was.
alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Landelijk Beraad Vredesorganisaties dat tussen 1982 en 1997 actief was.

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Landelijk Organisatiecomité 21 November, dat in 1981 actief was en de vredesdemonstratie op 21 november 1981 en de deelname van militairen in uniform aan die demonstratie.

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Nederlandse Vredes Raad (1949-1970). Deze organisatie wordt uitgebreid behandeld in het door uw voorgangers samengestelde boek Handboek Vredesbewegingen. alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Platform van Radikale Vredesgroepen (1981-1996).

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Anti-Militaristisch Onderzoeks Kollektief (AMOK), dat onder meer beschreven is in het rapport Anti-Militaristische Activiteiten in Nederland van de Afdeling Inlichtingen en Veiligheid van de Luchtmacht van 27 mei 1991.

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Vredes Aktie Kamp-Mobiel (VAK-Mobiel), dat onder meer beschreven is in het rapport Anti-Militaristische Activiteiten in Nederland van de Afdeling Inlichtingen en Veiligheid van de Luchtmacht van 27 mei 1991.

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie North Atlantic De-Fence Movement (NAD-FM), dat onder meer beschreven is in het rapport Anti-Militaristische Activiteiten in Nederland van de Afdeling Inlichtingen en Veiligheid van de Luchtmacht van 27 mei 1991.

alle stukken die betrekking hebben op de organisaties Groep Amsterdamse Anti-Militaristen (GRAM); Marine-Nee (MARINEE); Amsterdamse Antimilitaristiese Axie (AAA) die onder meer beschreven zijn in het rapport Anti-Militaristische Activiteiten in Nederland van de Afdeling Inlichtingen en Veiligheid van de Luchtmacht van 27 mei 1991.

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Is Het Hier Oorlog (IHHO) die onder meer beschreven is in het rapport Anti-Militaristische Activiteiten in Nederland van de Afdeling Inlichtingen en Veiligheid van de Luchtmacht van 27 mei 1991

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Anti-Interventie Komitee (AIK) die onder meer beschreven is in het rapport Anti-Militaristische Activiteiten in Nederland van de Afdeling Inlichtingen en Veiligheid van de Luchtmacht van 27 februari 1992.

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie For Mother Earth / Abolition 2000 die onder meer beschreven is in het overzicht Anti-militaristische acties 1998 van de MID – Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid, februari 1999.

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Onkruit Vergaat Niet die onder meer beschreven is in het overzicht Anti-militaristische acties 1998 van de MID – Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid, februari 1999.

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Greenpeace en de acties van deze organisatie tegen onder meer kernproeven en het dumpen van nucleair afval in zee.

alle stukken die betrekking hebben op de organisaties Rode Jeugd en Rode Hulp die actief waren in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw.
alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Revolution(n)air Communistische Partij.

alle stukken die betrekking hebben op de organisaties ‘Helder van Geest / Schoon van Lichaam’, ‘Stichting Macht en Elite’ en de ‘VIP-Inlichtingendienst.

alle stukken die betrekking hebben op de anarchistische organisatie Stichting De As en het gelijknamige tijdschrift

alle stukken die betrekking hebben op het Muurkrant Kollektief te ’s-Hertogenbosch en ‘Kleintje Muurkrant’.

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Amnesty International

alle stukken die betrekking hebben op activiteiten van de Rote Armee Fraktion (RAF, onder welke naam dan ook) in Nederland en in de Bondsrepubliek Duitsland, Nederlandse steun (in welke vorm dan ook) aan deze groep of haar leden en de organisatie Medisch-Juridisch Comité voor Politieke Gevangenen.

alle stukken die betrekking hebben op de Moonsekte. Deze organisatie is onder verschillende namen actief (geweest): Verenigingskerk, Verenigingsbeweging, Federatie voor Wereldvrede, Internationale Federatie voor de Overwinning op het Communisme, Tongil, Holy Spirit Association fort he Unification of World Christianity (HSA-UWC), Leefbaar Nederland, Stichting Centrum voor Geestelijk Onderwijs, Beleggingsmaatschappij Dijkzicht, Kwekerij Dijkzicht, International One World Crusade, International Security Council, Causa Nederland, Causa International, Collegiate Association fort he Research of Principals CARP en het tijdschrift Doorbraak

alle stukken die betrekking hebben op de Scientology-beweging. Deze organisatie is onder verschillende namen actief (geweest): Church of Scientology, Scientology Kerk (-Nederland, -Amsterdam), Dianetics, Hubbard Training Centrum, New Era, Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens, Narconon, Stichting Hubbard Onderwijs, World Institut of Scientology Enterprise (WISE).

alle rapportages die de MIVD heeft opgesteld ten behoeve van en/of heeft ingestuurd aan de Ministeriële Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (MICIV), de Raad voor Nationale Veiligheid en de Raad voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, vanaf 2000 tot heden.
de jaarverslagen van de (voorgangers van de) MIVD over de jaren 1996 tot en met 2007. Het gaat hierbij ook om eventuele ‘geheime’ versies van deze jaarverslagen.

alle stukken die zijn verstrekt in de inzagedossiers aan de heer C. Wiebes, met betrekking tot NRP (Nederlands Radar Proefstation) en Leunstoel, de TOM-operaties en het Mitrokhin-archief.

alle stukken die betrekking hebben op de BVD-operatie ‘Klaas Vaak’, waarover geschreven wordt in het boek van Dick Engelen: Frontdienst (pagina 47 en verder). Voor zover het om beeld- of geluidsopnames gaat verzoek ik u deze op een usb-stick te verstrekken.

alle stukken die betrekking hebben op de vlaams-nederlands extreem-rechtse organisatie Voorpost / Vlaamse Actie Groep.

alle stukken die betrekking hebben op de Burgerpartij voor Recht en Veiligheid, die begin jaren ’80 van de vorige eeuw actief was.

alle stukken die betrekking hebben op de Nationaal Democratische Volks Partij, die eind jaren ’70 en begin jaren ’80 van de vorige eeuw actief was.

alle stukken die betrekking hebben op de extreem-rechtse groepering Neerlands Herstel en de blaadjes Neerlands Herstel, de Uitkijk en Nieuwsbrief uit Absurdistan, die in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw actief was.

alle stukken die betrekking hebben op de Boerenpartij en de afsplitsingen daarvan, zoals Binding Rechts, Noodraad, Lijst Voogd, Solidaristen Unie Nederland, Groep Harmsen, Fractie Harmsen, Rechtse Volks Partij, Solidariteit Boeren Partij, Bundeling Middengroepen, Conservatieve Volks Partij, Nationale Volks Partij, Lijst Van Velsen, Wercomite Rechts ’80 en de Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw.

alle stukken die betrekking hebben op de Van Rappard Garde. Deze organisatie is genoemd in onder meer het derde kwartaaloverzicht van 1986.

alle stukken die betrekking hebben op het extreem-rechtse blaadje Europa-Post, dat in de jaren ’60 van de vorige eeuw werd uitgegeven in Eindhoven.

alle stukken die betrekking hebben op de extreem-rechtse organisaties Onafhankelijk Verbond van Nationaal Socialisten en Schiedams Jeugd Front, die begin jaren ’80 van de vorige eeuw in de regio Rotterdam actief waren.

alle stukken die betrekking hebben op Nehalennia, dat is genoemd in het Aurora-verslag van 23 oktober 1987 onder punt 10.

alle stukken die betrekking hebben op Escault-Mosella, dat is genoemd in de Aurora-verslagen van 19 augustus 1980 en 28 november 1980.

alle stukken die betrekking hebben op de Marxistisch-Leninistische Partij Nederland (MLPN).

alle stukken die betrekking hebben op de organisaties Rode Jeugd en Rode Hulp die actief waren in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw.
alle stukken die betrekking hebben op het verzet tegen kernenergie en kerncentrales, zoals de organisatie Breek Atoomketen Nederland (BAN), die actief was sinds 1978, de Anti-Kernenergiebeweging (AKB), de groepen Stop Borsele, (Landelijk overleg) Dodewaard Gaat Dicht, Landelijke Stroomgroepen Stop Kalkar, Stroomgroepen Stop Kernenergie, Landelijk Energie Komitee, Aktie Strohalm en Wille Wortel en de Lampjes en de blokkades bij de kerncentrale in Dodewaard in 1980 en 1981
alle stukken in het onderwerpsdossier 109735 ‘Besprekingsverslagen NDSM’

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Revolution(n)air Communistische Partij.

alle stukken die betrekking hebben op de organisaties ‘Helder van Geest / Schoon van Lichaam’, ‘Stichting Macht en Elite’ en de ‘VIP-Inlichtingendienst.

alle stukken die betrekking hebben op de organisaties ‘Onkruit’, ‘Onkruit vergaat niet’ en ‘Is het hier oorlog?’ en acties die onder deze namen zijn gevoerd.

alle stukken die betrekking hebben op de organisaties Vereniging Voorkom Vernietiging en de Stichting Politieke Controverses die in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw actief waren.
alle stukken die betrekking hebben op de organisaties Bond voor Dienstplichtigen (‘Witte’ BVD) en Vereniging Dienstweigeraars.

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Greenpeace.

alle stukken die betrekking hebben op acties tegen kerntransporten, transporten van nucleair afval en het dumpen van nucleair afval in zee. AMOK

alle stukken die betrekking hebben op de anarchistische organisatie Stichting De As en het gelijknamige tijdschrift

alle stukken die betrekking hebben op het Muurkrant Kollektief te ’s-Hertogenbosch en ‘Kleintje Muurkrant’.

alle stukken die betrekking hebben op de organisatie Amnesty International

alle stukken die betrekking hebben op activiteiten van de Rote Armee Fraktion (RAF, onder welke naam dan ook) in Nederland en in de Bondsrepubliek Duitsland, Nederlandse steun (in welke vorm dan ook) aan deze groep of haar leden en de organisatie Medisch-Juridisch Comité voor Politieke Gevangenen.
de maandrapporten die de BVD en haar voorganger CVD heeft ontvangen van politiekorpsen in de verschillende provincies. Deze rapporten zijn in eerste instantie (eind jaren ’40) geborgen in onderwerpsdossiers met de nummers:
Maandrapporten Groningen
Maandrapporten Friesland
Maandrapporten Drente
Maanrapporten Overijssel
Maandrapporten Gelderland
Maandrapporten Utrecht
Maandrapporten N. Holland
Maandrapporten Z. Holland
Maandrapporten Zeeland
Maandrapporten N. Brabant
Maandrapporten Limburg
Later zijn ze wellicht geborgen in dossiers met andere nummers. Deze stukken zijn niet overgedragen aan het Nationaal Archief.
Het gaat om de maandrapporten tot 1994, toen de BVD is omgevormd tot de AIVD (en de gemeente- en rijkspolitie werd omgevormd tot regiokorpsen).

de periodieke rapportages die Politieke Inlichtingen Dienst (PID) van de gemeentepolitie ’s-Hertogenbosch in de kalenderjaren 1970 tot en met 1993 aan de voorloper van de AIVD, de BVD heeft gestuurd
idem Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen, Groningen, Leeuwarden, Arnhem, Tilburg, Wageningen, Leiden, Breda

alle stukken die betrekking hebben op de Moonsekte. Deze organisatie is onder verschillende namen actief (geweest): Verenigingskerk, Verenigingsbeweging, Federatie voor Wereldvrede, Internationale Federatie voor de Overwinning op het Communisme, Tongil, Holy Spirit Association fort he Unification of World Christianity (HSA-UWC), Leefbaar Nederland, Stichting Centrum voor Geestelijk Onderwijs, Beleggingsmaatschappij Dijkzicht, Kwekerij Dijkzicht, International One World Crusade, International Security Council, Causa Nederland, Causa International, Collegiate Association fort he Research of Principals CARP en het tijdschrift Doorbraak

alle stukken die betrekking hebben op de Scientology-beweging. Deze organisatie is onder verschillende namen actief (geweest): Church of Scientology, Scientology Kerk (-Nederland, -Amsterdam), Dianetics, Hubbard Training Centrum, New Era, Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens, Narconon, Stichting Hubbard Onderwijs, World Institut of Scientology Enterprise (WISE).

 

buitenland

alle stukken die betrekking hebben op Iran.
Daarbij valt te denken aan:
– de Islamitische revolutie (1978-1979) en de gevolgen daarvan, zoals de gijzeling van de Amerikaanse ambassade in Teheran;
– de golf-oorlog (Iraaks-Iraanse oorlog, 1980-1988);
– het Iraanse nucleaire programma, waaronder ook de Osirak-kernreactor;
– activiteiten van de Iraanse geheime dienst, zowel in het tijdperk van de Sjah, als onder de Islamitische republiek;
– activiteiten van Iran in de Joegoslavische burgeroorlog.

alle stukken die betrekking hebben op spionageactiviteiten door of voor / ten behoeve van de DDR / Oost-Duitsland en de inlichtingendiensten van deze staat, zoals het Ministerium für Staatssicherheit (MfS / Stasi) en de militaire inlichtingendiensten Verwaltung für Allgemeine Fragen (1952-1953), 1953–1956 Verwaltung 19 (ook wel: Dienststelle 1000, Verwaltung 1000, 1953-1956), Verwaltung für Koordinierung (1956-1959), 12. Verwaltung (1959-1964), (Haupt)Verwaltung Aufklärung (1964-1984) en Bereich Aufklärung (1984-1990).

alle stukken die betrekking hebben op onderzoeken naar Nederlanders die contacten hebben gehad met de inlichtingendiensten van de DDR / Oost-Duitsland, zoals het Ministerium für Staatssicherheit (MfS / Stasi) en de militaire inlichtingendiensten Verwaltung für Allgemeine Fragen (1952-1953), 1953–1956 Verwaltung 19 (ook wel: Dienststelle 1000, Verwaltung 1000, 1953-1956), Verwaltung für Koordinierung (1956-1959), 12. Verwaltung (1959-1964), (Haupt)Verwaltung Aufklärung (1964-1984) en Bereich Aufklärung (1984-1990).

alle stukken die betrekking hebben op onderzoeken naar Nederlanders die contacten hebben gehad met de inlichtingendienst Tsjecholowakije, de Státní bezpečnost (StB).

alle stukken die betrekking hebben op spionageactiviteiten door of voor / ten behoeve van Tsjechoslowakije en de inlichtingendienst van dit land, de Státní bezpečnost (StB).

alle stukken die betrekking hebben op spionageactiviteiten door of voor / ten behoeve van Polen en de inlichtingendienst van dit land, de Urząd Bezpieczeństwa (UB).

alle stukken die betrekking hebben op spionageactiviteiten door of voor / ten behoeve van Hongarije en de inlichtingendienst van dit land, de Belügyminisztérium Állambiztonsági Szervek (BAS).

alle stukken die betrekking hebben op spionageactiviteiten door of voor / ten behoeve van de Sovjet Unie en de inlichtingendiensten van dit land, de Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) en de Glavnoye razvedyvatel’noye upravleniye (GRU).

alle stukken die betrekking hebben op spionageactiviteiten door of voor / ten behoeve van Roemenië en de inlichtingendiensten van dit land, de Securitate en de Departamentul de Informaţii Externe (DIE).

alle stukken die betrekking hebben op spionageactiviteiten door of voor / ten behoeve van Bulgarijë en de inlichtingendienst van dit land, de Darzhavna Sigoernost (DS).

alle stukken die betrekking hebben op spionageactiviteiten door of voor / ten behoeve van Joegoslavië.

alle stukken die betrekking hebben op spionageactiviteiten door of voor / ten behoeve van Albanië.

 

Diverse Organisaties (genummerd)

1 – Abu Nidal Organisatie
Palestijnse groepering die politiek geweld gebruikt
2 – Abwehr I, II
Duitse IVD
3 – Academie diplomatique de la Paix
Buitenlandse extroem-rechts, met vertakkingen naar Nederland
4 – Academie Europeenne de sciences politiques = AESP
Buitenlandoo extreem-rechts, met vertakkingen naar Nederland
5 – Accent
Het blad van Knoop
6 – Act Up
Organisatie van/voor seropositieven en aidspatienten
7 – Actiecomite Referendum Ja! Dekmantel Centrumpartij 1981
8 – Action Directe
Franse groepering die politiek geweld gebruikt
9 – AFdruk
Anti-Fascistisch tijdschrift
10 – African Express Nieuwsdienst. Pro-apartheidsnetwerk
11 – AGCO Handelsonderneminq
Extreem-rechtse wapenhandelaar in Amsterdam
12 – Aginter Press
Portugees extreem-rechts met banden met IVD’s
13 – AGIT
Verantwoordelijk voor enkele bommen repo Zwolle 1986
14 – Aktie Strohalrn
Milieubeweging
15 – Aktiefront Nationale Socialisten Autonome Nationaal-Socialisten Neo-nazi militie
16 – Aktiegroep Vlaanderen
Voorloper Nederlandse Volksunie
17 – Algemeen Dagblad
Landelijk Dagblad
18 – Algemeen Diets Jeugd Verbond
Nederlands-Belgische extreem-rechtse jongerengroep
19 Algemeen Nederland Jeugd Verbond = ANJV
Aan de CFN oelieerde jongerenoroanisatie
20 – Algemeen Nederlands Verbond
Culturele organisatie / in de Tweede Wereldoorlog
21 – Algemeen Nederlandse Persdienst Persdienst
27 – Algemeen Verbond Bouwbedrijf = AVB Werkgeversorganisatie
23 – Algemene Bond van Werknemers = ABW Werkgeversorganisatie
24 Algemene Centrale van Overheidspersonccl = ACOP

Vakbond
25 – Algemene Jongeren Centrale = AJC Jongerenorganisatie
26 – Algemene Nederlands Bouwkas
Archie+ BVD, BiZa CO 2154472, dossier = ANB
27 – Algemene Nederlandse VredesActie = ANVA Vredesbeweging
28 Algemene Studenten Vereniging Amsterdam = ASVA Studentenvakbond
29 – Algemene Vereniging van Nederlandse Militairen = AVNM
Soldatenvakbond / Diverse infiltratiepogingen LAMID 1972 tot 1987
30 – Algemene Werkgevers Vereniging = AWV Werkgeversvereniging
31 – Allianza Apostolica Anticommunista = AAA
Door RK kerk gesteunde anti-communistische groepering
32 – Amajuba
Extreem-rechtse groep met banden met blanke bewind Rhodesie
33 – Ambassador’s College
Ook wel; Wereldwijde Kerk van God / Christelijke sekte
34 – Ambtenarencentrum = AC Vakbond
35 – Amicale / Amicales
Marokkaanse groepering die politiek geweld gebruikt
Organisatie die probeert in het buitenland verblijvende Marokkanen onder de invloed van Hassan II to houden
36 – Patienten- en sympathisantenvereniging Amnestie Patientenvereniging van dokter Moerman
37 – Ananda Marga Yoga Vereniging.
Oorspronkelijk Indiase organisatie, oprichter Prabhat Ranjan Sarkar is bekend geworden vanwege enkele gevallen van zelfverbranding in India; een kaping van een vliegtuig op 1-1-1978 (stortte neer met 213 inzittenden) en diverse (gewapende)
aanslagen. Het uiteindelijke doel van deze sekte is het stichten van een wereldregering. Ananda Marga Yoga Vereniging betekent letterlijk ‘Weg van de gelukzaligheid’. De groepering opereert ook in Nederland. Zie ook bijlage.
38 – Ancient Mystical Order Rosae Crucis = AMORC
= Aloude Mystieke Orde van het Rozenkruis = Rozenkruisers
39 – Ansus-Foundation
Voorloper van CABYOC (Clear Americas Back Yard of Communism) Ronselde huurlincien voor Suriname (Brunswijk)
40 – Anti Atoom Actie = nnn Vredesbeweging
41 – Anti Bolshevist Bloc of Nations
Oud-Russische (met name Oekraiense) vluchtelingenorganisatie
42 – Anti-Fascistische Oud-Verzetsstrijders NL / Bond van Anti-Fascisten Stalinistische anti-Fascisten
43 – Anti-Kernenergie Beweging = AKB Radicale beweging Jaren 70 en 80
44 – Anti-Revolutionaire Partij Politieke partij
45 – Anti Vrijwilligerslegerkomitee AVLK
Anti-militaristische soldatenorganisatie Jaren 70
46 – Antroposofie
Levensbeschouwelijk (kerk)genootschap, gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner
47 – Appel Bestrijding Criminaliteit ABC
Opgericht als onderafdeling van het OSL achtereenvolgens per 1988
onderafdeling van de Centrumdemocraten en per 1992 van het Nederlands Blok

Oorlogs IVD van Nederland, resorterend onder het Min van Oorlog
99 – Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer = (B)MVT (1942-1944) Oorlogs IVD van Nederland
Archieven gaan over naar BBO en MID
100 – Bureau Nationale Veiligheid = BNV (1945-1946)
Nederlandse IVD resorterend onder BiZa
Ontving veel archieven van Nederlandse Oorlogs IVD’s en ga-F op
haar beurt deze en haar eigen archieven door aan de CVD
101 – Bureau Persbelangen
Archie+ BVD, BiZa CO 2154472, dossier Bureau Persbelangen
102 – Bureau Voorbereiding Terugkccr = BVT (1941-1942) Oorlogs IVD van Nederland
Archieven gaan over near (B)MVT
103 – Bureau Zuid-Molukken
Vertegenwoordiging van de RMS in Nederland
104 – Bureau Zuivering (1941-1945)
Oorlogs IVD van Nederland vallend onder Min’s van BiZa en Oorlog
105 Burgerbelang Nederland
Onderdeel van reeks politieke partijen van Wim Kock
106 – Burgerbond Nederland
Brandbomaanslag op Deuss 07-01-85
107 – Burgerlijke Ongehoorzaamheid en Non-Kooperatie = BONK
Nederlandse groepering die politiek geweld gebruikt
Brandaanslag Betoncentrale De Schelde BV, Bergen op Zoom 13-07-86
108 – Burgerpartij voor Recht en Veiligheid (1982-1985) Extreem-rechtse politieke partii
109 – Cafe De Appel
Cafe in Amsterdam van waaruit huurlingen werden/worden geworven
110 – de zg. Capelse Groep
In beslagname van wapens, chemicalien en 170 foto’s van BVD-agenten in Capeile aan de IJssel 10-11-77
111 – Caritas Internationalis
Internationale extreem-rechtse organisatie
112 John F Carter (“J® Franklin”) Organisation
Dekmantelorganisatie van de DIA naast OSS 1941-1948
113 – Catena
Extreem-rechtse Europese organisatie
114 – Cellules Communistes Combattantes = CCC
Belgische groepering die politiek geweld gebruikt
115 – Centrale Inlichtingsdienst = CID (1940-1942)
Oorlogs IVD van Nederland, resorterend onder diverse ministeries Voorloper van BI
116 – Centrale voor Middelbaar en Hoger Functionariscen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen = CMHF
117 – Centrale Militaire Inlichtingendienst = CMI (1948-1949) Opvolger van de NEFIS
118 – Centrale voor Personcol werkzaam in Collectieve of Private Sector Standorganisatie
119 – Centrale Veiligheidsdienst = CVD (1946-1949)
IVD van BiZa, opvolger van het BNV en voorloper van de BVD Archieven die bij CVD binnenkwamen of ontstonden zijn nu bij BVD
120 – Centrale Veiligheidsdienst Nederiands Nieuw Guinea = CVD NNG (1960-62) Het gezchoonde archief ‘de vier kisten’ bevindt zich bij BiZa
121 – Centre Europeen de Documentation et d’Information = CEDI Extroom-rechts
122 – Centre Politique des Independants et Cadres Chretiens = CEPIC Belgische extreem-rechts groepering
123 – Centrum voor Informatieve en Organisatorische Dienstverlening = CIOD Elite onderzoeksbureau van Jos van Hezewijk
124 – Centrum Rechtse Alliantie

Dekmantel Nederland= Volksunie
125 – Centrumdemocraten = CD
Racistische politieke partij
126 – Centrumpartij = CP
Racistische politieke partij
127 – Centrumpartij ’86 = CP’86 Racistische politieke partij
128 – Cercle des Nations
Extreem-rechts
129 – Cercle Pinay
Extroom-rechts
130 – Cercle Violet
Extreem-rechts
131 – Chambre Europeenne pour le Developpement du Commerce, De l’Industrie. Des Finances = CECIF
132 – Charismatische werkgemeenschap Nederland Christelijke fundamentalisten
133 – Children of God
Cristelijke sekte
134 – Christelijk-Historische Unie Politieke partij
135 – Christelijk Nationaal Vakverbond CNV Vakbond
136 – Christelijke Nationale Volks Partij Politieke partij, Jaren 50
137 – Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersonool = CCOOP Vakbond
138 – Christen Democraten Unie / Christen Democratische Unie Politieke partij, Jaren 60/70
139 – Christen Democratisch Appel Politieke partij
140 – Christengemeenschap
Antroposofisch kerkgenootschap
141 – Church of the Creator Nazi’s uit de VS
142 – Circulo Espagnol de Amigos de Europe = CEDADE Internationaal Nazi-genootschap
143 – Club de L’Horloge (Groupement de Recherches de d’etudes pour la Civilisation Europeenne = GRECE)
Internationaal extroom-rechts
144 – Club van Rome
Ecologische denktank
145 – Vereniging tot Integratie van Homosexuelen COC Belangenvereniging van homosexuelen en lesbiennes
146 – Comitee van Actie van Oud-Illegalen Extrocm-rechts
147 – Comitee van BelgischNederlands-Luxemburgse Samenwerking Mogelijk banden met Gladio/O&I
148 – Comitee Herdenking Willem De Zwijger Extreem-rechtse groepering omstreeks 1968
149 – Comitee tegen Ongewenste Immigratie Extreem-rechts
150 – Comitee van Revolutionaire Marxisten / Beweging Arbeiders Zelfbeheer Een bij de Vierde Internationale aangesloten verzetsorganisatie die in 1942 bij het oprollen van de Snoovlietgroep ontstond
151 – Comitee Schiebroek voor de Schiebroekenaren Extreem-rechts
152 – Comitee Verontruste Utrechtse Burgers Dekmantel NVU
153 – Comitee voor Vrede in Indonesie

48 – Arbeiders Eenheid
Radicale arbeidersorganisatie
49 – Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia ASALA Armeense groepering die politiek geweld gebruikt
50 – Atlantische Commissie NAVO-lobby organisatie
51 – Stichting Atoomvrijstaat
Organisatie verbonden met anti-militaristische- en kernenergiebew.
52 – Autonome Cellen Nederland
Politieke groepering die geweld gebruikt
53 – Avrupa Milli Gorus Teskilatiari = AMGT Turks Islamitische fundamentalisten
54 – Awake
Particuliere inlichtingendienst
55 – B Operaties Amsterdam = BOA
Zelfstandige onderafdeling van de afdeling B van de BVD / Hoeft tot ongeveer 1990 in Amsterdam gezeteld onder meer ter controls van de Amsterdamse PID
56 – Badan Persautan
Zuid-Molukse politieke organisatie
57 – Balder Stichting
Extroom-rechts geloafsgenootschap
58 – Bedrijven Kontaktgroep Nijmegen Radicale arbeidersorganisatie
59 – Belgische Inlichtingendiensten
Informatie over alle liaisons, gezamenlijke operaties en
operaties van hen in Nederland / Met name operaties in Nederlands Limburg als onderdeel van con poging Limburg zich van Nederland te laten afacheiden
60 – Bends van Nijvel
serie aanslagen in Belgie op o.a. supermarkten
61 – De Beuk Erin
Brandaanslag op bouwkeet Ameliswocrd 21-10-86
62 – Beweging voor Socialistisch Zelfbeheer = BSZ Linkse politieke organisatie
63 – Beweging Surinaams Links
Linkse politieke organisatie
64 – Beweging voor de Verenigde Staten van Europa Belgische Europese federalisten
65 – Beweging Weigering Defensiebelasting = BWD
Organisatie verbonden met kerken en anti-militaristische beweging
66 – Bewegung der 2. Juni
Duitse groepering die politiek geweld gebruikt
67 – Bijzondere Zaken Centrale = BZC
Afdeling van de CRI gericht op politiek gewelddadig activisme / Talloze gezamenlijke projecten met de BVD
(Per 01-09-91 hoot de BZC: Afdeling Bijzondere Recherche Zaken)
68 – Bilderberggroep
Internationaal top-over leg
69 – Binding Rechts
Nederlandse groepering die politiek geweld gebruikt
Poging bom te piaatsen bij metrostation in aanbou.w in Amsterdam
Bijlmermeer 14-02-75
Politieke partij / afsplitsing van de Boerenpartij
70 – BIVAK
Radicals vredesbeweging
71 – Bluf!
Amsterdams blad voortkomend uit kraak- en autonome beweging
72 – Blijf van m’n Lijf
Organisatie voor vrouwen- (en Naar kinderen-) opvang

73 – Boekenimport Europa
Nazi-verzendhuis (Paul v Tienen)
74 – Boeren en Middenstandspartij Afsplitsing Boerenpartij
75 – Boerenpartij
Extreem-rechtse politieke partij
76 – Bond van Militairen
Belangenbehartigingsorganisatie
77 – Bond Nederlands Israel
Anti-semitische christenen
78 – Bond van Nederlandse Militaire Dorlogsslachtoffers = BNMO
Eerste Jaren na de oorlog erg kritisch tegenover Min van Oorlog
79 – Bond van Oorlogsvrijwilligers Extreem-rechts
80 – Bond van Wereldburgers Politieke partij
81 – Bond van Wetenschappelijke Arbeiders = BWA Kritische wetenschappers
82 – Bond van Wetsovertreders = BWO
Belangenorganisatie van wetsovertreders
83 – Bond voor ArbeidersZelfbeheer = BAZ Linkse politieke organisaties
84 – Bond Voor Dienstplichtigen = ‘witte BVD’ (1972-1983) Anti-Militaristische Soldatenorganisatie ontstaan uit de Bond Voor Dienstweigeraars, deels opgegaan in AMOK
85 – Bonjo
Belangenbehartigingsorganisatie van/voor/door gedetincorden
86 – Boulevard, later Rechtsom, later Vrije Pers Rechtse blaadjes van Max Lewin
87 – Breek Atoomketen Nederland = BAN Radikale anti-atoomgroep
88 – Brieven van een Autonoom
‘Periodiek’ van Joost van Steenis
89 – Brigate Rosse
Italiaanse groepering die politiek geweld gebruikt
90 – De Brun
Afsplitsing CPN in 1958
91 – Buiten de Perken
Anarchistisch blad ongevocr 1969 – 1965
92 Buitenlandse Inlichtingen Dienst = BID (1946-1972)
De BVD beschikt over stapels dossiers en idem correspondentie van resp met doze voorloper van de IDB
93 – BUPA-overleg (BUPA = Bataafse Petroleum, Unilever, Philips, AKA) Informeel overleg van vier multinationals over onder meer sociaal-economische onderwerpen. In de Jaren 80 is hier overeengekomen overtollig personeel in de WAO to ‘dampen’.
94 – Bureau Bijzonder Opdrachten = BBO (1944-1946)
Oorlogs IVD van Nederland, resorterend onder Min van Oorlog Archieven voor belangrijk deel overgedragen aan BNV
95 – Bureau Documentatie = B-DOC (1941-1945)
Oorlogs IVD van Nederland, resorterend onder Bila Defensie)
Archieven, o.m. 125.000 persoonsdossiers, overgedragen aan BNV
96 – Bureau Inlichtingen = BI (1942-1946)
Dorlogs IVD van Nederland, resorterend onder Ministerie van Algemene Oorlogsvoering en Ministerie van Oorlog
Archieven overgedragen aan BID en aan Generale Staf (63C)
97 Bureau. Inlichtingen voor Nederlands-Indie = 81 voor NI (1943-1945) Oorlogs IVD van Nederland, resorterend onder het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen
98 – Bureau Inlichtingendienst, ook wel S2 of G2 genaamd (1944-1946)

Opgericht december 1948, door onder andere personen uit de VNI en
de linkse bladen De Vlam, De Groene en De Vrije Katheder.
154 – Comitcc voor de Vrede (Comitee 1961 voor de Vrede) Vredesbeweging
155 – Comitoc van Waakzaamheid tegen het Communisme (1957-….)
Leden: JD Broeksz – voorzitter VARA; M Smedts – Hoofdredacteur VN; Mr A Stempels – Hoofdredacteur NRC; Prof Dr P Geyl – GU A’dam; Prof Dr GE Langemeyer – GU A’dam
156 – Comitee Waakzaamheid Volkstelling Privacy activisten, ongeveer 1971
157 – Communistische Notities
Blad van de ‘Baruch’-groep, afsplitsing van de CPN
158 – Communistische Partij Holland = CPH Politieke partij
159 – Communistische Partij van Nederland = CPN Politieke partij
160 – Conservatieve Volkspartii / Koninkrijkspartij Neo-nazistische partij
161 – Conservatieve Volks Partij
Afsplitsing Boerenpartij / Extreem-rechts
162 – Consortium de Levensboom Nazi-gesprekskring
163 – Constructief Centrum Rotterdam
Extreem-rechtse uitgever van het blad Vigilant, opgegaan in OSL
164 – Contra-Inlichtinden Detachement Alphen aan de Rijn = CID
1984 overplaatsing burgerbeambte wegens autonoom inlichtingen verzamelen over politici en vredesbeweging
165 – Coornhertliga
Vereniging voor strafrechthervorming
166 – Democraten 2000
Politieke partij, afsplitsing van de Boerenpartij
167 – Democraten ’66 = D66 Politieke partij
168 – Stichting voor Democratie en Mensenrechten
Nederlandse tak van WACL, voorloper van WLFD, zie ook aldaar
169 – Democratisch Front Nederland
Extreem rechtse uitgever (onder andere van Vigilant)
170 – Democratische Middenstands Partij
Politieke partij, Jaren 70, afsplitsing van de Nederlandse Middenstandspartij
171 – Democratisch Socialisten 1970 = DS70 Politieke partij, afsplitsing van de PvdA
172 – Democratische Socialistische Studenten Vereniging Politeia (Amsterdam) Linkdc studentenvereniging, Jaren 40
1/S – De Derde Weg
Organisatie en bled ongeveer 1951
174 – Deuxieme Bureau
Francc IVD aktie+ in NL / onder andere commandant Trutat
175 – Devrimci Sol
Turkse politieke partij
176 – Dierenbevrijdingsfront
Radicale activisten voor dierenrechten
177 – Dietse Solidaristische Beweging
Belgisch-Nederlandse rechts-extremisten
178 – Dienst Elsinga
Particu.liere IVD
179 – Dodewaard gaat dicht
Organisatie tegen kernenergie
180 – Dolle Mina
Organisatie in de vrouwenbeweging

181 – Duitse militairen in Budel
Verzet tegen hun komst op grond van Duits-Nederlands verdrag 1963
182 – Stichting Door de Eeuwen Trouw Hulp aan MoluRken
183 – Den Duvel
Boekhandel, Den Bosch
184 – De echte Waarheid
Anti-communistisch blad gevoed uit sociaal-democratische kring
185 – De echte Waarheid
Blad van vooral VS christen fundamentalisten met NL editie
186 – Eenheids Vakcentrale = EVC Vakbond
187 – Ekologiese Beweging
Rechtse milieu-organisatie, gelieerd aan de Centrumpartij
188 – Epanastaiki Oroanosi 17 Noemvri
Griekse groepering die politiek geweld gebruikt
189 – Eurodivisie
Jeugdbende van de HINAG
190 – Europa-Post
Extreem-rechts blad uit Eindhoven
191 – Europafront
Rechts-extremisten
192 – European Artists Association Dekmantel Moon-sekte
193 – European Labor Party
Internationaal extreem-rechts netwerk van Lyndon LaRouche
194 – European Media Studies
Ook bekend als:Robert Schuman Institute of Journalism Onderdeel Piet Derksen netwerk
195 – Europese Beweging in Nederland
Europese federalisten, gefinancierd door de CIA
196 – Europese Jongeren Orde op Nationale Grondslao Extreem-rechtbe jongerengroep
197 – Europese Sociale Beweging
Nazi-internationale, ook wel ‘zwarte Internationale’ genoemd
198 – Europese Partijen Centrale Extreem-rechts
199 – Euzkadi
Bled en steungroep Basken in Nederland
200 – Euzkadi to Askatasuna = ETA
Baskische groepering die politiek geweld gebruikt
201 – Evangelische Alliantie
Orthodox christelijk netwerk
202 – Evangelische Omroep
Orthodox christelijke omroep
203 – Evangelische Volks Partij = EVP Politieke partij
204 – Executive Intelligence Review = EIR Onderdccl van het LaRouche network
205 – Eximorg
Amsterdamse -Firma gebruikt voor ‘Ratlines’: vluchtrou.tes voor Nazi’s na de oorlog
206 – Kring Fabius / Nieuwsbrief van Fabius
Rechtse invloedrijke gesprekskring, jaren 60
207 – Family of Love
Sekte
208 – Fascisme Onderzoek Kollektief = FOK Onderzoeksinstituut
209 – Al/El Fatah
Palestijnse groepering die politiek geweld gebruikt

210 – Federatie Nederlandse Vakverenigingen = FNV,
Federatie van vakbonden, inclusief alle hierbij aangesloten bonden
211 – Federatie van Werkgevers in de Metaalnijverheid Werkgeversorganisatie
212 – Federatie van Werkgeversverenigingen Spreekt voor zich
213 – Focolare-beweging Nederland
Orthodox-Rooms-katholieke jongerenbeweging, ook bekend als Gen en als Gen Verde, of als Stichting Nieuwe Stad Nederland
214 – Fondsenorganisatie XminY
Financiering van emanciperende projecten
215 – Forces Populares 25 de Abril = FP-25
Portugese groepering die politiek geweld gebruikt
216 – Fort van Sjakoo
Linkse boekhandel
217 – Franciskaanse Vredeswacht
Organisatie in de vredesbeweging
218 – Fryske Nasjonale Party Politieke partij
219 – Frisian Patrol
Nazi-skin-blad
720 – Full Gospel Business Men’s Fellowship
Organisatie van christen-zakenmensen
771 – Geestelijk Weerbaar
Maandblad tot ongeveer 1968
722 – Stichtind Geestelijke Weerbaarheid
Rechtse pressiegroep
273 – Geheime Dienst Nederland = GDN (1943-1946)
IVD voortkomend uit verzet wil na de oorlog doorgaan els
Gemeenschapsdienst Nederland
1991 proces tussen leidende fiduren van deze dienst
224 – Gemeente Gods
Religieuze zokte in Velddriel
225 – Genootschap der Vrienden / Quakers Kerkgenootschap
226 – Gerakan Maluku
Plaatst nepbommen in treinen 11-06-87
227 – Gereformeerd Politiek Verbond = GPV Politieke partij
228 – Geschiedkundio Genootschap de Wende Oud-nazi’s
229 – De Geus
Boekhandel
230 – Gijzel Rijnlandse Aktiefront = GRAF
Radikale kraak- en antispculatiedroep in Utrecht
231 – GPOe
USSR IVD actief in NL
232 – Graal, beweging van de (Stichting Graalbeweping in Nederland) Esoterisch genootschap
233 – Groen Links
Politieke partij
234 – De Groenen
Politieke partij
235 – Groep Anti-Militaristen Amsterdam = GRAM Radicale anti-militaristische groepering
236 – Groep Marxisten Leninisten = GML Politieke partij
237 – Groninger Studenten Bond = GSB Studentenvakbond
238 – GRU

USSR IVD actief in NL
239 – Grupo de Resistencia Antifascista, Primero de Uctubre = GRAPO Spaanse groepering die politiek geweld gebruikt
240 – Grijze Wolven
Organisatie van Turken
241 – Haagse Post = HP
Opinieweekblad, gefuseerd met De Tijd tot HP/De Tijd
242 – Haarlems Dagblad
Dagblad
243 – Hare Krishna
Sekte / Volledige naam: International Society for Krishna Consciousness = ISKCON
244 – Havenwerkgeversvereniging SVZ Werkgeversorganisatie
245 – Heil des Volks
Christelijke hulpverlenino
246 Hell’s Angels
Motorrijders
247 – Heritage Foundation
Amerikaanse organisatie met banden met Nederlandse extreem-rechtse groeperingen / NAVO-lobby organisatie
248 – De Hofstad
Drukkerij-uitgeverij van A Del-Fos
249 – Holland Signaal
Militair producent / 1987 test beveiliging door duikers MARIO
250 – HTIB
Turkse arbeidersvereniging in Nederland
251 – Hulp aan Invalide Oud-Oostfrontstrijders, Nabestaanden, Politieke Gevangenen e.a. = HINAG
Oud-SS-ers
252 – Vereniging Humana
Dubieuze kledinginzamelaars met sekte-achtergrond
253 – Humanistisch Verbond
Belangenorganisatie van humanisten
254 – Humanistische Partij
Politieke partij, ook bekend onder de naam De Gemeenschap
255 – Ierland Komite Nederland Solidariteitsgroep
256 – Independent Order of Odd Fellows Groepering verwant aan Vrijmetcciarij
257 – ‘t Info
Blad voor radicale scene over politiek geweld, gemaakt door Lex Hester, ecn BVD-infiltrant, zo bleek pas onlangs
258 – Inlichtingendienst Buitenland = IDB (1972-1994)
De BVD beschikt over stapels dossiers en idem correspondentie
van resp met daze opvolger van de IDB
759 – Instituto per le Opere di Religione
Organisatie binnen de RK kerk
260 – Instituut voor Evangelisatie
Internationaal evangelisatie netwerk
261 – Instituut voor Nederlands-Amerikaanse Industriele Samenwerking Orgaan met contacten met Gladio/O&I
262 – Interallied Military Organisation Sphinx = IMOS Organisatie van oud-strijders
263 – Interdoc
Particuliere Inlichtingendienst van een ex-BVD-er
264 – Interkerkelijk Vredesberaad = IKV
Vredesbeweging / Infiltratie MID in kernen
265 – Interkerkelijke Omroep Nederland = IKON Omroeporganisatie

266 – Intermarium Programa
MI 6 mantelorganisatie met als Joel USSR invloed in Midden-Europa tegengaan en zo mogelijk Habsburgoc Rijk to herstellen
267 – International Instituut voor Sociale Geschiedenis = IISG Archie+
268 – Internationaal-Revolutionairen – Marxistiese Tendens = IRMT Trotskistische politieke organisatie
269 – International Chamber of Commerce (Nederland) Internationale overkoepeling ondernemersorganisaties
270 – International Telephone & Telegraph = ITT
VS multinational met IVD contacten en actief in NL
271 – Internationale Kommunisten Bond = IKB
Politieke partij, oude naam voor SAP, zie aldaar
272 – Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain Gemengde vrijmetselarij
273 – Inveko International CV
Extrocm-rechts / Im- en exporthandel in Amsterdam mogelijk betrokken bij huurlingenwervino en smokkelpraktijken
274 – Irish National Liberation Army = INLA
Ierse groepering die politiek geweld gebruikt
275 – Irish Republican Army = IRA
Ierse groepering die politiek geweld gebruikt
Britse ambassadeur in Den Haag doodgeschoten 22-03-79
Arrestatie van o.m. Kelly en McFarlane in Amsterdam na o.m.
tip van de BVD 16-01-86
276 – Jan Hartman Stichting Ex-SS-ccrs
277 – Japanoc Marine Inlichtingendienst Aktief in NL
278 – Japanse Rode Leger
Japanse groepering die politiek geweld gebruikt Japanse namen: Nippon Sekigun / Nihon Sekigun
Gijzeling in Franse ambassade in Nederland 13-09-74
279 – Jehova’s Getuigen
Christelijke sekte
280 – Jeugd met een opdracht Christelijke sekte
281 – Jezuiten
Organisatie binnen de RK kerk
282 – Jezus Beweging Nederland (Lucas Goeree) Christelijke sekte
283 – Jezuskinderen
Christelijke sekte
Bij inval vuurwapens gevonden
284 – Johanniter Orde
Ridderorde
285 – Jong Europa
Extrcom-rechtse organisatie
286 – Jonge Socialisten in de PvdA / Jonge Socialisten = JS Benadering kaderlid door BVD voor informatie over Wereldjeugdfestival in Londen 1985
287 – Jonge Geuzen
Jongerenorganisatie van de Centrumpartij
288 – Jongeren Front Nederland = JFN
Nederlandse groepering die politiek geweld gebruikt Verboden extreem-rechtse jeugdbende
289 – Juristen voor de Vrede
Organisatie van juristen in de vredesbeweging
290 – Justice Commandos of the Armenian Genocide/Armenian Revolutionary Army Armeense groepering die politiek geweld gebruikt

291 – Kabouters
Radicale politieke organisatie in Amsterdam, Jaren 70
292 – Kamer 14, Batavia
Nederlandse IVD gespecialiseerd in codes
293 – Kameradenkring Nationaal Europese Jeugd Extreem-rechtse jongeren
294 – Kameradenwerk Korps Steiner Reunisten organisatie ex-SSers
295 – ‘t Kan Anders
Radicaal-pacifistische groepering
296 – Katholiek Nieuwsblad
Blad gelieerd aan Piet Derksen netwerk
297 – Katholieke Nationale Partij Orthodoxe RK politieke partij
298 – Katholieke Voiks Partij = KVP Politieke partij
299 – Kerk voor Eskimo’s
Societeit in Amsterdam
Societeit voor Spiritisme en Occultisme ‘Dc Dood’ Ontspan-ningscentrum van de Eskimo Kerk
300 – Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Volledige naam voor Mormonen
Amerikaanse naam: Church of Jesus Christ of The Latter Day Saints
301 – Kindervuist
Belangenorganisatie van en voor jongeren
302 – Klaverblad
Verzekeringsmaatschappij
303 – Kleintje Muurkrant / Muurkrant Kollektief Den Bosch Radicaal tijdschrift / Radicale redactie
304 – Knipselkrant
Door Rood Verzetsfront uitgegeven tijdschrift
305 – Koerdische Arbeiders Partij = PKK
Koerdische politieke partij die politick geweld gebruikt Ontvoering van (05-02-87) en moord op (26-03-87) Koerdische Advokaat Bilgilli
306 – Koetoh Reh
Dynamiet-aanslag op Van Heutzmonument Amsterdam 11-09-84
307 – Komintern – Nederland
Communistische organisatie
308 – Komite Ben Bella moet vrij Sol idariteitsgroep
309 – Komite Kruisraketten Nee = KKN Organisatie in de vredesbeweging
310 – Komite Marokkaanse Arbeiders in Nederland = KMAN Zelforganisatie van in Nederland wonende Marokkanen
311 Komite UC-Nee!
Organisatie in de AKB
312 – Komitee Kruisraketten Nee KKN Vredesbeweging
313 – Kommunistische Arbeiders Organisatie (-ML) = KAO (-ML) Politieke partij
314 – Kommunistische Eenheidspartij Nederland = KEN-ML Politieke partij
315 – Koninklijke Militaire Partij Extreem-rechtse partij
316 – Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond Werkqeversorganisatie
317 – Kra’ket
Actie uit 1970
318 – Kri

Tijdschrift van/voor de reklassering
319 – Kritische Nederlandse Ondernemers Verbond van Zelfstandige Onderne
mers. Extr -rechtdo ondernemersorganisatie
320 – Ku Klux Klan
Amerikaandc racistische organisatie
321 – Landelijk Komitee tegen de anti-stakingswet, ongeveer 1972
322 – Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw Organisatie van boeren
323 – Landelijke Organisatie Invaliden Tochten LOIT Ex-SSers
324 – Landelijke Organisatie van Oud-illegale strijders = LOOIS
Genoemd in verband met de aanslag op de Indonesische attache Harjono (1952)
325 – Landsbelangen
Politieke partij, afsplitsing van de Boerenpartij
326 – Landsknechten
Na-oorlogse weerbaarheidsordanisatie verdacht van plannen voor staatsgreep (1946) ivm Indonesie-politiek van Schermerhorn/Drees
327 – Landelijk Anarchistisch Samenwerkingsverband Koepel van anarchistische organisaties
328 – Landelijk Anti-Kernenergie Archie+ = LAKA
Radicale milieubeweginq onder andere object van BVD/PID-agent _loop de Boer 1981-1950
329 – Landelijk Energie Komitee = LEK Anti-kernenergieproganisatie
330 – Landelijk Kader Overleg = LKO
Organisatie van neo-maoistische kaderleden. Jaren 70/80
331 – Landelijk Overleg Grondraden = LOG Vakbond voor studenten
332 – Landelijke Studenten Vakbond = LSVb Vakbond voor studenten
333 – Lyndon Larouche netwerk
Lyndon LaRouche (1523) leider van Executive Intelligence Review = EIR. Ook bekend als EIR-Nachrichtenargentur = EIRNA. Uitgever van het blad Neue Solidaritaet
Het netwerk bevat vele organisaties: dochters, dekmantels en frontorganisaties, zie bijlage.
334 – CV Latensteijn’s Fabrieken
Bedrijf dat via haar afdeling Voorlichtingscentrum Zaanstreek anti-communistische actieviteiten ontplooide
335 Lectorium Rosicrucianum
Organisatie maakt deel u.it van de Rozenkruisers, zie aldaar
336 – Leefbaar Nederland
Samenwerkingsverband van rechtsc politieke partijen
337 – Mgr. Lefebvre en zijn kerk/volgelingen co. stroming Orthodoxe katholieken
338 – Liberale Staats Partij Politieke partij
339 – Liberale Unie
Politieke partij
340 – Liberale Volks Partij Politieke Partij
341 – Libertarische Beweging Rechtcc anarchisten
342 – Liberty Lobby
Amerikaanse rechts-extremisten
343 – Libische Vrijheids-Front Bommelding Damrak 24-01-86
344 – De Linie

Jezuiten-weekblad aanvankelijk uiterst rechts, verdacht van rol bij ‘ratlines’, daarna uiterst links
345 – Landelijke Illegale Organisatie Nederland Lion – De Anjer Vanuit VLN opgezette burgerwacht
346 – Lions International (Liberty Intelligence Our Nations Safety) Service-organisatie
347 – Organisatie/Netwerk M
Structuur binnen het NVV die er voor zorgde dat kandidaat-kaderleden door de BVD gescreend werden om zo te voorkomen dat er CPN-leden in kaderfuncties terechtkwamen
348 – M3-groep
Conglomeraat rand de Utrechter Van Maarsseveen, actief op het gebied van onroerend goed, makelaardij, beheer, onderhoud, belegging enz. / Financier van extrocm rechts
349 – Johan Maasbach Wereldzending
Internationaal aan Pinksterbeweging verwante kerk
350 – Maatschappijkritische Vakbeweging Oppositie in de NVV
351 – Macht en Elite
Blad van onder meer Joost van Steenis
6b2 – Maitreya Instituut
Christelijke sekte
Nederlandoc afdeling: Stichting Share Nederland
353 – Manifest
Boekhandel in Leiden
6b4 – Vereniging Martijn
Organisatie van/voor Pedofielen
355 – Mazdaznan
Extrccm-rechtse sekte
356 – Medisch Komitee Angola = MKA Solidariteitsgroep
357 – Medisch Komitee Nederland-Palestina = MKNP Solidariteitsgroep
358 – Medisch Komitee Nederland-Vietnam = MKNV Solidariteitsgroep
359 – MI 5 / MI 6
VK IVD’s aktief in NL
360 – Militaire Boekenclub Scharnhorst Extreem-rechtsc boekenclub
361 – Militaire Inlichtingen Dienst = MID (1988-….) Inclusief alle samenstellende delen en voorlopers
362 – Militant Autonomn Front = MAF
Nederlandse groepering die politiek geweld gebruikt
Nepbom bij kantoor Pan Am Amsterdam 72-06-82 Campinggazbom bij Bureau Herhuisvesting Amsterdam 05-07-82 Bomaanslag op deur PvdA secretariaat 30-07-82
363 – Mobilisatie ’81
Komitee van ex-dienstplichtigen / 1981/1982 infiltratie door MARIO
364 – Moonsekte
In Nederland aktief onder de naam Verenigingskerk / Verenigings-beweging. Officiele naam: Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity (HSA-UWC). Zeer grote sekte. Brandaanslag in gebouw van Moonsekte te Heerhugowaard 08-02-86. De sckte opereert ander diverse namen, zie bijlage.
365 – Morele Herbewapening / Oxford beweging
Extreem-conservatieve christelijke organisatie
366 – MOSSAD
IVD Israel actief in NL
367 – Nagtegaal Organisatie
Anti-Sovjet project van de Abwehr tesamen met Oekraiense

nationalisten
368 – Nationaal Aktie Platform Extreem-rechtse groep
369 – Nationaal Comitee Handhaving Rijkseenheid
Opgericht in 1946 tegen de nakende onafhankelijkheid van Indonesie, drijvende kracht is oorlogspremier Berbrandy, organiseerde comitee’s van stakingsbrekers voor het geval de CPN/EVC zich zou keren tegen het sturen van troepen naar Indonesie
3/0 – Nationaal Convent
Bundeling na-oorlogse woorbaarheidsorganisaties (Bond voor
Oorlogsvrijwilligers, Nationaal Reveil, Comitee Nationale Bijstand, Volksweerbaarheid Den Haag)
3/1 – Nationaal Demokratische Partij
Politieke partij
372 – Nationaal Europese Jongeren Orde Rechtse jongeren groep
373 – Nationaal Europese Sociale Beweging
Verboden Nederlandoc tak van de ‘zwarte internationale’, de
Europeoc Sociale Beweging, zie aldaar.
3/4 – Nationaal Instituut Orde in Vrijheid
Samenwerkingsverband van rechtse groepen
S/5 – Nationaal Jeugd Front
Jeugdbende van de NVU
376 – Nationaal Revell
Archie+ BVD, BiZa CO 2154472, dossier Nationaal Reveil
377 – Nationaal Verbond
Extreem-rechts jaren 50
378 – Nationaal-Democratische Volks Partij
Extreem-rechtse partij, begin jaren 80, voorloper van Burgerpartij voor Recht en vrijheid, zie ook aldaar
379 – National Security Agency
Amerikaanse IVD gespecialiseerd in communicatie, under cover actief in Nederland om betrouwbaarheid en beveiliging to testen
380 – National-Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei, Auslands- and Aufbau Organisation – NSDAP-AO / Lincoln NE, USA Nazi-partij, ondergronds ook in Nederland aktief
381 – Nationale Aktie
Extreem-rechts
382 – Nationale Bijstand
Nationale Vereniging tot Bijstand, zomer 1947 opgericht als
bundeling van een aantal naoorlogse weerbaarheidsgroepen.
383 – Nationale Centrum Partij Voorloper Centrumpartij
384 – Nationale Christelijke Unie Politieke partij
385 – Nationale Partij Nederland Extreem-rechtse partij
386 – Nationale Veiligheids Brigade Knokploeg van de NVU
387 – Nationale Volks Partij
Politieke partij – extreem-rechts
388 – Nationale Wacht
Na-oorlogse weerbaarheidsorganisatie / aktief rond Apeldoorn
389 – Natsional’no-Trudovoi Soyuz = NTS
Russische anti-communistische emigranten-organisatie, werkte in de oorlog nauw samen met Dostfront Nazi’s na de oorlog over-genomen door VK en VS IVD’s (OPC / Gehlen) voor propaganda en stay-behind operaties. Had afdeling in NL voor werk onder Russische zeelieden.
390 – Near East Ministry

Christelijke zending onder joden
391 – Nederland-Amerika Instituut Lobby-groepering
392 – Nederlands Appel
Politieke partij
393 – Nederlands Archief der Conservatieve Revolutie Organisatie van holocaust-ontkenners
394 Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond = NCOV Werkgeversorganisatie
395 – Nederlands Christelijk Werkgeversverbond = NCW Werkgeversorganisatie
396 – Nederlandoc Genootschap van Hoofdredacteuren
Organisatie van dag- weekblad- en actualiteitenrubrieken- hoofd-redacteuren.
Een deelverzameling van dit genootschap spreekt met halfjaarlijkse frequentie met de leiding der BVD
397 – Nederlands Indische Guerilla Organisatie = NIGO (1950-1953) Nederlandoc groepering die politiek geweld gebruikt
In Indonesie opererende Guerilla tegen Soekarno olv NL oud-officieren en ex-NEFIS-medewerkers, in 1953 opgerold (Westerling, Schmidt, Jungschlaeger)
398 – Nederlands Indische Ondergrondse Actie = NIOA
Nederlandse groepering die politiek geweld gebruikt Voorloper van NIGO
399 – Nederlands Juristen Comitee voor de Mensenrechten = NJCM Organisatie van juristen
400 – Nederlands Katholiek Vakverbond NKV
Inklusief alle hierbij aangesloten bonden
401 – Nederlands verbond van Vakverenigingen NVV Inklusief alle hierbij aangesloten bonden
402 – Nederlands Verbond van Vrijmetselaren Gemengde vrijmetselarij
403 – Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond Kritische vakbond
404 – Nederlandoc Bond van Militairen = NBM Communistische bond
405 Nederlandse Christen Democraten
Extreem-rechtse politieke partij, Jaren 80
406 – Nederlandse Dagblad Pers = NPD
Organisatie van uitgevers van dagbladen
407 – Nederlandoc Vereniging van Cooperatieve Werkgevers Kritische werkgeversvereniging
408 – Nederlandse Vereniging van Journalisten = NVJ Journalisten Vakbond
409 – Nederlandse Vereniging Voor Medische Polemologie = NVMF Vredesbeweging
BVD deed poging tot infiltratie midden Jaren 80
410 – Nederlandse Volks Unie = NVU
Verboden racistische politieke partij
411 – Nederlandse Middenstands Partij Politieke partij
412 – Nederlandse Conservatieve Partij Politieke partij
413 – Nederlandse Oppositie Unie
Extreem-rechtse politieke partij, doclname verkiezingen 1956
414 – Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming = NVSH Belangvereniging voor sexuele hervorming
415 – Neerlands Herstel / Uitkijk en aanverwanten Prive-projekt van Joop Zwart
416 – Netherlands Forces Intelligence Service = NEI-TS (1947.-1748)

Nederlandse IVD zetelend in Australie
Samensmelting van Marine ID = NEFIS-1, Leger ID = NEFIS-2 en Subsection NEI = NEFIS-3
Archieven zijn aanvankelijk overgegaan naar CMI / Inmiddels zijn de archieven opgesplitst; zeker is dat delen zich bevinden bij Defensie, RIOD en BVD
417 – Nichiren Shoshu
Japanse sekte met Europese leden
418 – Nieuw Acropolis
Extreemrechtse cokte, oorspronkelijk Argentinie
419 – Nieuw Democratische Partij
Extreem-rechtse politieke partij
420 – Nieuw Links
Groepering binnen de PvdA
421 – Nieuw Rechts Front
Extreem-rechts
422 – De Nieuwe Linie
Opinieweekblad, opvolger van De Linie
423 – Nieuwe Roomse Partij
Orthodox-katholieke partij, voorloper God met Ons
424 – De Nieuwe Stem
Maandblad ongeveer 1945 – 1965
425 – NKVD
USSR IVD aktief in NL
426 – Noenmaalgezelschap
Extreem-rechtse discussieclub, vanuit deze kring zou de val van Aantjes aeorchrestreerd zijn
427 – Nuudraad
Afsplitsing van Boerenpartij
428 – Noordbond / Northern League
Ondergrondse nazi-internationale, geleid vanuit Nederland
429 – Noordelijk Terreurfront
Nederlandse groepering die politiek geweld gebruikt Molotovcocktails naar Groningse Verkeerspolitie en Indelingsraad van Defensie 11-01-85 en kort daarna
430 – NRC-Handelsblad
Landelijke avondkrant, inklusief voorlopers
431 – (Overseas) Nuclear Emergency Security Team = (0)NEST
Amerikaanco organisatie met inlichtingen- en anti-terreur- en calamiteiten-onderdelen op het gebied van kernenergie, zowel wa-pens als centrales met vertakkingen in Europa. Werkt under cover.
432 – ODDZIALL II
Poolse IVD aktief in NL
433 – OGPU
USSR IVD aktief in NL
434 – Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties + OVB (1948-heden), Inclusief alle hierbij aangesloten bonden
435 – Onafhankelijk Verbond van Nationaal-Socialisten
Organisatie van nazi-jongeren in Rotterdam, begin Jaren 80
436 – Onkruit
Groep anti-militaristische acties
437 – Stichting Oostpriesterhulp / Kerk in Nood
Rooms-Katholieke fondsenorganisatie met banden met IVD’s
438 – Opus Dei
Lekenorganisatie binnen de RK kerk
439 – Oranje Vrijstaat
Organisatie binnen de radikale beweging in Amsterdam, Jaren 70
440 – Orde van den Prince
Belgisch-Nederlandse service organisatie
441 – Orde van Vrijmetselaren

Volledige naam: Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Onder deze orde vallen 130 afdelingen genaamd loges. Verder zijn er een Hoofdkapittel met ongeveer 40 afdelingen, de zg. kapittels. Daarnaast zijn er Meestergraden, een Opperraad, enz. Zie voor een vollediger uitwerking de bijlage.
442 – Ordedienst OD
Oranjegezinde verzetsorganisatie
443 – Organisatie voor Algemene Nationale Hulp
444 – Organisatie van Nationalistische Oekraieners Extreem-rechtse ball ingenorganisatie
445 – Organisation d’Action contre le Communisme International Extreem-rechts
446 – Oud-Strijders Legioen OSL
Extreem-rechtse, racistische lobbygroep
447 – Oude Loo Groep
Groep rond Greet Hofmans
‘I’18 – Pacifistisch Socialistische Partij Politieke partij
449 – Palestine Liberation Organisation PLO (+ Nederlands info-centrum) Inclusief El Fatah / Zwarte September / PFLP / DFLP / enz.
Palestijnse groeperingen die politiek geweld gebruiken
450 – Paneuropese Unie
Extreem-rechtse organisatie rond Otto von Habsburg
451 – Paperclip
Radicale studentengroepering
452 – Partij van de Arbeid = PvdA Politieke partij
453 – Partij Economisch Appel (1963) Extreem-rechtse politieke partij
454 – Partij tot Liquidatie van Nederland (1981) Politieke partij
455 – Partij Nieuw Rechts
Extreem-rechtse politieke partij rond Max Lewin
456 – Partij voor Ongehuwden
Extreem-rechtse politieke partij
457 – Partij van het Recht
Extreem-rechtse politieke partij
458 – Partij voor Socialisme en Ontwapening = PSO Politieke partij
459 – Partij voor Volksbelang en Volksstemming Extreem-rechtse politieke partij
460 – Partij voor Volkswil en Referendum Extreem-rechtse politieke partij
461 – Pax Christi
Vredesbeweging
462 – Perhimpoenan Indonesia
Organisatie van Indonesische studenten in NL
463 – Pericles
Studentenvereniging CPN
464 – Phoenix Foundation
Amerikaans/Nederlandse organisatie, ondersteunde staatsgrepen in Caribisch en Pacifisch gebied
465 – Pierson Bank met alle voorlopers en opvolgers
Vervult mogelijk de rol van huisbankier voor Nederlandse Gladio
466 – Pinkstergemeente
Orthodox Christelijke kerk
467 – Platform van Revolutionaire Socialisten en Feministen Linkse politieke organisatie
468 – Politeia

Democratisch-Socialistische Studentenvereniging in de Jaren 50 banden met de PvdA daarna onafhankelijk
469 – Politie Buitendienst (1942-1946)
Volledige naam® Militair Gezag Sectie 3 Politie = MG 3 politie Oorlogs IVD van Nederland
Archieven zijn overgegaan naar BNV
470 – Politiek DienstweigerKollektief = PDK Organisatie van totaalweigeraars
471 – Politieke Partij Radikalen = PPR Politieke partij
472 – the Pond (Grombach – Army Intelligence)
Prive informatie-netwerk van Roosevelt naast OSS
473 – Dienst Bedrijfsveiligheid PTT
Uitvoering veiligheidsonderzoeken van de lichtste kategorie en risico-analyses over maatschappelijke ontwikkelingen
474 – Pro Vita
Anti-abortusorganisatie met banden met extreem-rechts
475 – Progressief Rechts
Politieke partij
476 – Projectgroep Onderzoek Structuur Inlichtingendiensten – POSID
Onder leiding van Comm bd E Alting Siberg (1932) voor naamsveranderinq: Eduard Brouwer) / Plan van aanpak en eindrapport
477 – Proletaries Links
Oppositie in de PSP later Kommunistenbond
478 – Proletaries Links
Troskistische groep later IKB
479 – Prometheus Netwerk
Gericht tegen de USSR / afkomst onbekend
480 – Propaganda 2 = P2
Italiaanse vrijmetselaarsloge met vertakkingen tot in NL
481 – Provo
Provocerende groepering m.n. in Amsterdam, Jaren 60/70
482 – Pugwash
Conference on Science and World Affairs / Een in 1957 opgerichte Internationale conferentie van wetenschappers uit Dost en West
483 – Raad van de Centrale Ondernemersorganisaties Koepel van werkgeversorganisaties
484 – Radio Free Europe
CIA-radio
485 – Radio Liberty
CIA-radio
486 – Radio Rataplan
Kraak- cq. vrije radio
487 – Radio Vrij Den Bosch Kraak- cq. vrije radio
488 – Radio Vrije Keizer
Kraak- cq. vrije radio
489 – Reader’s Digest
Blad waarvan correspondentennetwerk contacten met VS IVD’s hoc-Ft
490 – Rebel
Politieke jongerenorganisatie verwant aan de IKB/SAP
491 – Rechts Om
Extreem-rechtse politieke partij road Max Lewin
492 – Rechtse Volks Partij
Nieuwe naam voor be Boerenpartij
493 – Reformatorisch Politieke Federatie = RPF Politieke partij
494 – REM-eiland
Booreiland van waaraf een illegaal TV-station uitzond
495 – Republik Maluku Selatan = RMS

Naam voor vrije Zuid-Molukse republiek Organisatie van Molukkers
496 – Revolutionair Initiatief Amsterdam = RIA
Radicale anti-imperialistische groepering Amsterdam, Jaren 80
497 – Revolutionaire A-Fbraak Maatschappij = RAM
Molotovcocktail tegen kantoor aannemer Stopera 04-07-82
498 – Revolutionaire Anti Racistische Actie = RARA
Nederlandse groepering die politiek geweld gebruikt Anti-racistische / anti-imperialistische groepering
Brandaanslag MAKRO-Duivendrecht 17-09-85 Brandaanslag Van Leer BV Amstelveen 09-07-86 Brandaanslag MAKRO-Duiven 18-12-86
Brandaanslag MAKRO-Duivendrecht 18-12-86 Brandaanslag MAKRO-Nuth 10-01-87
Bommelding voor gebouw Hoge Raad 27-01-87 Brandaanslag Shell Nieuwegein en Zaandam 19-06-87
Brandaanslag Shell Alphen a/d Rijn 26-06-87 Bommelding Shell Amsterdam 10-07-87
499 – Revolutionaire Callen:
Nederlandse groeperingen die politiek geweld gebruiken
Commando Ins Blaue Hinein tegelijkertijd bomaanslagen op Stichtinq Olympische Spelen Amsterdam en Teleport A’dam 20-08-86 Tupac Amaru – bomaanslag op Holland Beton Groep Gou.da 08-09-86
500 – Revolutionair Commando’s:
Nederlandse groeperingen die politiek geweld gebruiken
No Pasaran – Brandaanslag drukkerij Elba Schiedam 25-01-88 Pasaremos – Brandaanslag Philips Amsterdam 24-08-88
501 – Revolutionaire Communistische Partij = RCP Politieke partij
502 – Revolutionaere Zellen / Rote Zora
Duitse groeperingen die politiek geweld gebruiken
503 – Rode Jeugd / Rode Hulp
Nederlandse groeperingen die politiek geweld gebruiken Bomaanslag op Holiday Inn Hotel Utrecht 04-10-72
504 – Rode Oktober
Radicaal links
505 – Rood Front Utrecht = RFU
Maoistische frontorganisatie Utrecht
506 – Rood Revolutionair Front = RRF
Nederlandse groepering die politiek geweld gebruikt
Bomaanslag politiebureau Scheveningen december 1984
Mislukte bomaanslag Energiebedrijf Den Haag 23-12-85
Mislukte bomaansiagen NCW / Neeratoom / Shell / EG-voorlichting
(periode december 84 tot november 86) Bomaanslag American Express Rotterdam 19-11-86
507 – Rood Verzets-Front = RVF
Nederlandse politieke groepering die politiek geweld propageert Uitgever van o.m. RVF-bulletin en Knipoolkrant
Lid gearresteerd ivm Japanner die op Schiphol 1 kilo TNT bij zich droeg 01-05-86
508 – Roode Hond
Boekhandel / Boekcafe in Den Haag
509 – Rooie Rat
Boekhandel in Utrecht
510 – Rooms Katholieke Partij Nederland = RKPN
Politieke partij van orthodox katholieken rond Klaas Beuker
511 – Rooms Katholieke Kerken = RKK
Omroeporoanisatie gelieerd aan de RK kerk
512 – Rotary club
Service organisatie

513 – Rote Armee F(r)aktion = RAF (inclusief Baader-Meinhof Gruppe)
Duitpc politieke groepering die politiek geweld gebruikt Arrestatie Knut Folkerts in Utrecht 22-09-77
Arrestatie Wackernagel en Schneider in Amsterdam 10-11-77
514 – Rote Armee Fraktion Nederland = RAF-NL
Nederlandse groepering die politiek geweld gebruikt Aanslagen met molotovcocktails tegen RPF-Kamerlid Loerling, journalist Knoop, Tros-gebouw, arrestatie 05-07-82
515 – Samenwerkende alders van Sekteleden = SOS Organisatie van mensen verontrust over sektes
516 – Satanskerk
Sexclub vermomd als kerkgenootschap
517 – Schocpvaartvereniging Noord Werkgeversorganisatie
518 – Schiedams Jongeren Front
Nederlandse groepering die politiek geweld gebruikt Lokale afdeling van JI-N
Bomaanslag op Turks theehuis Schiedam, 1986
519 – De Schoffel
Anti-militaristisch blad, Jaren 70/80
520 – Scientology
The Church of Scientology (opgericht door de Amerikaan Lafayette Ron Hubbard, geboren 1911 en gestorven in 1986, rond 1950 met de publikatie van het artikel: “Dianetics, an introduction to a new science. In Nederland aktief sinds 1967.
De sekte opereert onder diverge namen, zie bijlage.
521 – Shell Uit Zuid-Afrika = SuZA Anti-apartheidsorganisatie
522 – “van Sittards Private Detective Agency” Prive-netwerk van hoge ambtenaar VK naast MI 6
523 – Slagerzicht
Boekhandel in Groningen verhuisd naar Amsterdam
BVD probeerde kamers tegenover de winkel te huren om bezoekers van onder meer het Noordelijk Terreurfront te kunnen fotograferen
524 – Slavenburgs Bank
Bank betrokken bij zwart geld cirquits en witwassen van geld
525 – Sneevlietgroep
Politieke en verzetsgroepering
526 – Sociaal Democratisch Centrum I Ongeveer 1946 in PvdA
527 – Sociaal Democratisch Centrum II Ongevoor 1955 – 1959 in PvdA
528 – Sociaal Weekblad
Tijdschrift van oud-nazi’s, Jaren 50
529 – Socialisties Onderwijs Front = SOF
Radikale onderwijsvernieuwers, Jaren 70
530 – Socialistiese Partij / Socialistische Partij = SP Politieke partij
531 – Socialistische Arbeiderspartij = SAP Politieke partij, nieuwe naam voor IKB
532 – Socialistische Uitgeverij Amsterdam = SUA Uitgeverij
533 – Socialistische Uitgeverij Nijmegen = SUN Uitgeverij
534 – Socialistische Unie
Ongeveer 1954
535 – Socialistische Werkers Partij = SWP Politieke partij
536 – Soefi beweging Nederland Interreligieuze sekte

537 – Soevereine en Militaire Orde van Malta = SMOM Ook vele Knights of Malta / Ridderorde
538 – Solidariteitskomite LIP-Arbeiders Arbeidersorganisatie
539 – Souvereine en Ridderlijke Orde van Sint Brigitta van Zweden in de Nederlanden / Banden met IVD’s
540 – Speurgroep Woensdrecht
Anti-militaristische groep
541 – Staatkundig Gereformeerde Partij SGP Politieke partij
542 – Staatsgeheimen-a-Ffaire VVDM
1982 arrestatie bestuursleden VVDM w.o. Oscar van Rijswijk wegens verduistering van staatsgeheimen (ook wel Cannerberg-aIlaire)
543 – Statenbank
Bank met banden met apartheidsbewind Zuid-A-Frika
544 – Steungroep Hongerstaking BRD
Nederlandse ondersteuning van RAF-hongerstakers
545 – Stichting Opleiding Arbeidskrachten Nederland = SOAN Particuliere inlichtingendienst, Jaren 40/50
546 – Stichting ’45 – ’50
Dud-nazi’s
547 – Stichting Autochtoon Nederland Privestichting van WJ Bruyn
548 – Stichting Behccrcentrum met aile daaronder vallende stichtingen en verenigingen
Netwerk opgezet met geld van IVD’s uit Zuid-Afrika
549 – Stichting Deltapers
Nieuw rechts / uitgeverij van o.m. Teksten, Kommentaren en Studies
550 – Stichting Duizendpoot Extreem-rechts
551 – Stichting Evangelieprediking Lucas en Jenny Goeree Anti-semitische zending
bbl – Stichting Evangelieprediking Zwolle (Jenny Goeree) Anti-semitische zending
553 – Stichting Immigratievraagstukken Nederland Privestichting van WJ Bruyn
554 – Stichting Informatie en Voorlichting = STIVO
Gee-Ft rechtcc in-Formatie over ‘actuele onderwerpen’
555 – Stichting Nieuw Rechts Extrccm-rechts
556 – Stichting Ons Recht
Extreem-rechts
557 – Stichting Orde en Recht Extreem-rechts
558 – Stichting Oud-Politieke Delinquenten Oud-nazi-collaborateurs
559 – Stichting Sociale Steun- en AdViesraad Oud-nazi-collaborateurs
560 – Stichting St. Willibrord
Organisatie road pater Winand Kotte
561 – Stichting Vrije Vrouwen
Anti-feministische organisatie
562 – Stichting De Zwarte Gans Uitgeverij
563 – Stop buitenlandse en linkse terreur
Extreem-rechts
Auto predikant in de brand ivm steun aan asielzoekers 02-12-86
564 – Stop de Kindermoord
Organisatie voor kinderbelangen
565 – Stop de N-bom / Stop de Wapenwedloop

Organisatie in de vredesbeweging
566 – Stichting Stop de SS-20 Raket
Rechts initiatief tegen/in de vredesbeweging
567 – Stichting Steun Wettig Gezag
Extreem-rechtse burgerwacht, zeer oranjegezind
568 – Stichtingen voor Vrijheid en Veiligheid OSL
Volledige naam voor de koepel voor alle OSL-activiteiten
569 – Te Elfder Ure
Blad 1969 – 1988
570 – Tear Fund
Evangelische hulporganisatie
571 – Teen Challenge
Evangelische anti-drugs organisatie
572 – De Telegraaf
Landelijk dagblad
573 – Thule-Gesellschaft
Esoterische nazi’s
574 – Transcendente Meditatie:
Sekte-achtige organisatie Opgericht in 1958 door Maharishi Mahesh Yogi. Deze organisatie opereert onder diverse namen, zie bijlage. b/b – Trilaterale Commissie
Internationaal netwerk van de politieke en bedrijfselite uit de VS, West-Europa en Japan
576 – Trotskisten in de PvdA Groepering in de PvdA
577 – Trouw
Landelijk dagblad
b/8 – The Trust
Dekmantel-organisatie van de NKVD
579 – Tsjechische Inlichtingendienst o.a. Karel Erban & Alois Frank
580 – Tsjeka
USSR IVD actief in NL
581 – Tulipha Vermelha
Solidariteitsgroep, ondersteunde Portugese revolutie
582 – Turkse Kommunistische Partij TKP/M-L
Politieke partij met vertakking naar Nederland
583 – Dagblad voor de Zaanstreek De Typhoon Regionaal dagblad
584 – Uitgeverij/Boekhandel Schors Esoterische uitgeverij
585 – Uitgeverij LCJ Boucher Linkse uitgeverij
586 – Uitgeverij Futile
Linkse uitgeverij te Rotterdam
587 – Uitgeverij Boekhandel Van Gennep
Linkse uitgeverij te Amsterdam en Rotterdam
588 Uitgeverij De Haktol Linkoc uitgeverij
589 – Uitgeverij Hugin
Extreem-rechtsc uitgeverij
590 – Uitgeverij Lont
Radicale uitgeverij
591 – Uitgeverij Moria
Orthodox christelijke uitgeverij
592 – Uitgeverij Pamflet
Anarchistische uitgeverij
593 – Uitgeverij Boekhandel Pegasus Communistische uitgeverij/boekhandel
594 – Uitgeverij Papieren Tijger

Linke uitgeverij
595 – Uitgeverij WJ Pieters
Orthodox christelijke uitgeverij
596 – Uitgevrij Raket
Radicale uitgeverij
597 – Uitgeverij de Vlam
Linkse uitgeverij
598 – Uitzending dienstplichtigen naar Ned. Nieuw Guinea Demonstraties hiertegen 1969 – 1988
599 – Unie van Marokkaanse Moslim Organisaties in Nederland = UMMON Organisatie die probeert in het buitenland verblijvende Marokkanen onder de invloed van Hassan II to houden
600 – Utrechtse Chemische Club = UCC
Radicale studentengroepering in de Jaren 70 en 80
601 – Utrechtse Studenten Faculteiten = USF Studentenvakbond
602 – Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel = MHP Vakbond
603 – Valschgeldcentrale
Voorloper van Valsi-Ficatencentrale CR1 / voorloper NL-Interpol-tak
604 – Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen = VNA Zusterorganisatie van de BVD
605 – Verbond van Communisten in Nederland = VCN Politieke partij
606 – Verbond van Nederlandse Ondernemingen = VNO Werkgeversorganisatie
607 – Verenigd Verzet 1940-1945 Linkoc oud-verzetsstrijders
608 Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs = VARA Omroep
609 – Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind = VBOK Christelijke opvangorganisatie, banden met Pro-Li-Fe
610 – Vereniging Dienstweigeraars = VD
Vakbond van pewetensbezwaarden / anti-militaristische organisatie
611 – Vereniging FME
Werkgeversorcanisatie
612 – Vereniging van Hoger Personeel = VHP Vakbond
613 – Vereniging Milieude-Fensie Milieubewegino
614 – Vereniging Nederland-Indonesie Rond 1950, o.a. WF Wertheim
615 – Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers
Beroepsorganisatie van piloten / Hee-Ft zich kritisch uitgelaten over NAVO- en andere militaire taken voor burgerluchtvaart personeel en materieel
616 – Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam = VSAA Organisatie van sociale advocaten in Amsterdam
617 – Vereniging Sociale Advocatuur Nederland = VSAN Organisatie van sociale advocaten Nederland
618 – Vereniging van Dienstplichtige Militairen = VVDM
Soldatenvakbond / talloze infiltratiepogingen p.m. Projekt Fatima
619 – Vereniging van Wetenschappelijke Onderzoekers = VWO Kritische belangenvereniging
620 – Verontruste NVV-leden / Verontruste (en Kritische) FNV-leden Actiegroep binnen het FNV
621 – Veteranen Legioen Nederland = VLN Organisatie van oud-strijders
622 – Vierde Internationale
Organisatie van trotskisten

623 – Viking Jeugd
Nazi-jeugdbende
624 – VIP-Inlichtingendienst
Particuliere inlichtingendienst
625 – De Vlam (1945-1952) incl Vlamgroepen en -kampen Weekblad ontstaan uit verzetsblad De Vonk
626 – De Volkskrant
Landelijk dagblad
627 – Volksnationale Unie = VNU
Afsplitsing van de Nederlandse Yolks Unie
628 – Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD Politieke partij
629 – Volksweerbaarheid
Archie+ BVD, BiZa CO 2154472 dossier Volksweerbaarheid
Banden met Nationaal Comitee Handhaving Rijkseenheid en met SON
630 – Voorlichtingscentrum Zaanstreek
Afdeling van CV Latensteijn’s Fabrieken belast met activiteiten tegen communisten / onderhielden contact met Van Einthoven
631 – Voorpost
Belgische groepering die politiek geweld gebruikt Vlaams-nationalistische knokploeg
632 – Stichting Vrede en Vrijheid
Opgericht 1951 / banden met Franse Paix et Liberte / mogelijk CIA-mantelorganisatie
633 – Vredesaktiekamp = VAK
Radicale vredesgroep
Bedoeld worden zowel het VAK in Woensdrecht als VAK-mobiel
634 – Vredesgroep Vught
Radicale vredesgroep
635 – Vrij Nederland
Opinie-weekblad
636 – Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte Humanisten
637 – Vrije Boeren
Extreem-rechts, banden met Boerenpartij
63B – Vrije Burgers / Partij van Vrije Burgers
Extreem-rechtse politieke partij, Jaren 50/60
639 – De Vrije Katheder
Blad van het linkse kunstenaarsverzet, na de oorlog ontmoetingsplaats onafhankelijk links en communisten.
640 – Vrije Democraten
Voorloper Dordtse afdeling Centrurndemocraten
641 De Vrije Druk
Extreem-linkse dru.kkerij to Nijmegen
642 – NV De Vrije Pers
Uitgeverij van Max Lewin
643 – Vrije Radio Omroep Nederland
Voorloper van Veronica Omroep Organisatie
644 – Vrije Socialist
Anarchistisch tijdschrift
645 – Vrijzinning Protestantse Radio Omroep = VPRO Omroep
646 – Vrije Zuidmolukse Jongeren
Zuid-molukse groepering die politiek geweld gebruikt Jongerenorganisatie binnen en naast RMS-groeperingen Bezetting mooning Indonesische ambassadeur 31-08-70 Kaping trein bij Wijster 02-12-75
Bezetting Indonesische Consulaat Amsterdam 04-12-75 Kaping trein bij De Punt 23-05-77
Bezetting school Bovensmilde 23-05-77

647 – Handelsinformatiekantoor Vrinten
Onderdeel Z-netwerk van Dansey / banden met SIS
648 – De Waarheid
Communistisch dagblad, t/m jaren 80
649 – Wereldwinkel Vught
Radicale Derde Wereldgroep
650 – Werkgemeenschap der Nederlanden Were Di Vlaams-nationalistische denktank
651 – Werkgemeenschap Europa in de Lage Landen Extrccm-rechts
652 – Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf Werkgeversorganisatie
653 – Werkgroep Anti-Militaristische Studenten = WAS Vredesbeweging
654 – Werkgroep voor Gezag en Vrijheid Extreem-rechtse organisatie jaren 80
655 – Werkgroep Projektonderwijs = WPO
Radicale onderwijsvernieuwers bij studie chemie Utrecht, jaren 70
656 – Westland New Post (WNP)
Neo-fascistische organisatie Belgi®
657 – Wij Vrouwen Eisen = WVE Vrouwenbeweging
658 – Willy Wortel en de Lampjes
Nederlandse groepering die politiek geweld gebruikt Radicale milieubeweging
Exemplaar van hun video over sabotage van elektriciteitsvoorziening bemachtigd door BVD 1985
659 – Witte cellen
Ondergrondse organisatie van katholieke signatuur, jaren 40/50
660 – World League for Frocdom and Democracy Opvolger van World Anti-Communist League Internationaal anti-communistisch netwerk
661 – World Vision
Evangelische variant op het Foster Parents Plan
662 – De Wraak van Jhr Mr De Brauw
Nederlandse groepering die politiek geweld gebruikt Radicale milieubeweging
Brandaanslag World Trade Center Amsterdam 14-11-85
663 – Youth for Christ
Evangelisatie onder jongeren
664 – Z-organisatie/netwerk
MI 6 mantelorganisatie van Dansey gericht op Nazi-Duitsland
665 – Zannekin, Stichting / Vereniging / Genootschap
Culturele organisatie / Aanhanger Groot-Nederland gedachte
666 – Ziedende Bintjes
Actiegroep tegen genetische manipulatie
667 – Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek = ZWO
(Fonds)organisatie ter stimulering van wetenschappelijk onderzoek
668 – Zwaarden of Ploegscharen
Radicale organisatie binnen de vredesbeweging

 

Diverse Personen (overleden)(genummerd)

OVERLEDEN PERSONEN
1 – RCL Aernout (….-1948)
Vermoord ivm corruptie-affaire in Nederlands-Indie
2 – Dick Andree
OucH en neo-nazi
3 – Gerard van Arkel OSS
4 – Annie Averink
CPN
5 – Jan Baars (1903-1989) Fascist
6 – H Barendregt (1922-1985)
NVU / Consortium de Levensboom
7 – EH von Baumhauer (1890-1950)
Advocaat van Westerling / VVD Amsterdam
B – Ruud van der Beek
Directeur Vrede & Vrijheid / Eindredacteur De Echte Waarheid
9 – W van der Beek
Militair / Contra-spionage & cryptobehandeling / Kamer 14
10 – HKJ Beernink (1910-1979)
Minister, mogelijk contacten met Gladio/O&I
11 – G Belderbos (1930-1985)
Regeringswaarnemer / Bosio-affaire / wapenhandelaar?
12 – Toon van den Berg (1904-1977)
Oud-Spanjestrijder / EVC / OVB / PSP
13 – C Beukelaar (1918-1990)
Voorpost / Consortium de Levensboom
14 – Bhagwan
Inreisverbod in Nederland
15 – Helena Petrowna Blavatsky
Grondlegster esoterische theorieen
16 – LA Bleijs (1906-1945)

Pater / OD / LO / onder verdachte omstandigheden kort na de oorlog overleden
17 – Th Boeree
Kol / Gecensureerd door Einthoven
18 – A Bohmers (….-1988) Neo-nazi
19 – GA van Borssum Buisman (1915-1991)
Organisator BI (OD), plaatsvervangend hoo+d I-tak O&I (onder Somer), hoofd I (1961-71).
20 – Jan Willem ter Braak (….-1941) Gestorven Cambridge
21 – Willy Brandes
Alias: Mary Brandes
77 – Pieter ‘the Cat’ Brijnen van Houten (1907-1991)
Echte naam waarschijnlijk Brijnen / Alias: Van Houten
Persdienst Eenheid door Democratie voor de oorlog, een particu
liere IVD / MI5 en B-Doc in de oorlog Hoofdredacteur De Nederlander / Pro Indonesische onafhankelijkheid.
23 – MWJM Broekmeijer (1911-1979) Generaal / WACL
24 – Derk Elsko Bruins (1923-1986) SS / Drager ridderkruis
25 – JHA Bruins Slot (1906-1972)
Dr / Leider illegale Trouw en na de oorlog hoofdredacteur / Nationaal Comit Handhaving Rijkseenheid / ARP-kamerlid (fractieleider) / Anti-onafhankelijkheid Indonesie / Benaderd voor staatsgreepplannen Nederlandse militairen in Indonesie / Schuift in de jaren 60 op naar links.
26 – MRK Burge
SIS
27 – JH Carp (1893-….)
NSB / Nederlands Archie+ Conservatieve Revolutie
28 – H ten Cate Brouwer
Nederlander bij de Abwehr
29 – August Clement
Surete in Nederland
30 – Anton Levien Constandse (1899-….) Belangrijk Nederlander / Anarchist
31 – Antoon Coolen (1897-1965)
Belangrijk Nederlands schrijver / Verloor documenten in trein
32 – Pieter Cramer (1916-1952) NEFIS (Saigon)
33 – John Darman
Liaison tussen SIS en diverse particuliere IVD’s
34 – Co Dankaart
CPN / PSP / PvdA / Action Fuego / Rechterhand van Daan Gou.looze /
Vietnamactivist
Sb – Sir CM Dansey
SIS / Hoofd van een particuliere IVD
36 – Abraham Delfos (1896-1986)
Archie+ BVD, BiZa CO 2154472 Dossier A Delfos
Beveiliging en propaganda voor SOAN / Dienst Elsinga
37 – Hendrik Deinum (1915-1992)
Ir / Verzet (Groep Packard) / O&I
38 – D van Donk (1908-1979)
Archie+ BVD, Bila CO 2154472, Dossier D van Donk SOAN / Dienst Elsinga
39 – WJ Donovan
Periode april – juni 1916
40 – Johnny van Doom

Schrijver annex selfkikker
41 – Paul Jules Marie Driebeek (1899-1980) BI / Hoofd BID 1948
42 – Piet van Duinen
Abwehr
43 – Gerrit Jan Dumont (1907-1977)
SOAN / Dienst Elsinga / A-Haire Schallenberg
44 – Cyrille Dunlee
Zelfmoord samenhangend met spanningen veroorzaakt door BVD
45 – Louis Einthoven (1896-1979)
Hoofd BNV / Hoofd CVD / Eerste hoofd BVD (1949-1961) / Daarna bij Interdoc / Betrokken bij oprichting O-tak
46 – Hendrik Jozef Elias (….-1973) NSB
47 – Tjerk Elsinga (1903-1990)
Archief BVD, BiZa CO 2154472, Dossier Tj Elsinga
Dud-verzetsman LO-LKP ‘Jose’ / SOAN (alias: Martell) / Dienst Elsinga / CNV
48 – Karel Erban
Tsjechoslowaakse IVD in Den Haag
49 – Julius Evola
Fascistisch ideoloog
50 – Jan Fabius (1888-1964) Extreem-rechts, Den Haag
51 – Arthur L Faignaert (1883-1971) Vlaams-nationalistisch balling
52 – FA France (….-1983) Northern League
53 – Alois Frank
Tsjecoslowaakse IVD in Den Haag
54 – Max Friedman
NKVD in NL
55 – Bernard Davidovich Gadar NKVD in NL
56 – PJ Gaillard (1920-….) Extreemrechts politicos
57 – Hans Galleni
Alias: Hans Gallieni
58 – Jacques Gans (1907-1972)
Fel anti-communist met communistisch verleden / Bohemien Radicaal-rechts columnist voor de Telegraaf.
59 – Wilhelmus Theodorus Maria Geelen (1900-….) NSB / particuliere IVD / Abwehr / GS III
60 – Cornelis van Geelkerken (….-1976) NSB
61 – Reinhard Gehlen
Hoofd BND / Liaison met Nederlandse IVD’s
62 – Frits Adriaan v Gernerden (1904-1973)
SOAN / Dienst Elsinga, opvolger Elsinga / leider bedrijfsbewakinsdienst Thomsen’s Havenbedrijf Rotterdam
63 – Pieter Sjoerd Gerbrandy (1885-1961)
Premier in Londen / Comitee Handhaving Rijkseenheid / Banden met Volksweerbaarheid Betrokken bij staatsgreepplannen mei 1947
64 – J van Giloc
Militair met contacten met particuliere IVD’s
65 – Tobias Goedewagen (….-1980) NSB
66 – Frans J Goedhart (1904-1990)
Parool / PvdA / DS70 / Fel anti-communist met een communistisch verleden / Pro Indonesische onafhankelijkheid / VNI / Onduidelijke

IVD-kontakten (BVD en CIA ivm Democratisch Appel / Woordvoerder PvdA in zake BVD / Secretaris-generaal West-Europese Commissie bij Radio Free Europe
67 – Kurt Bruno Carl Goerlitz (1912-1984)
BVD-kontakten / Conservator Armementarium Delft / wapenvondst na overlijden
68 – Henk Gortzak
CPN / SWP / PSP
69 – Daan Goulooze (1901-1965) Verzet / Rode orkest / CPN
70 – AVF van der Gbuw
Voormalig Abwehr-agent / Zou banden hebben gehad met DDR/CIA/BVD
71 – Jan van de Graaf (1923/4-1993)
Secretaris Zuid-Afrikaanse afdeling Dietse Federasie / Emigreerde 1953 naar Zuid-Afrika / Journalist bij Die Transvaler en Woord en Daad / Betrokken bij militaire ID kantoor in Europa (beheerder ‘field office’ 1968-71) / Later Human Science Research Council en Nasionale Afrikaanse Letterkundige Vereeniging en Navorsings-centrum in Bloemfontein / Nog later: Vlaamse Militanten Orde en Centrumpartij ’86
72 – Klaas ‘Kas’ de Graaf (1915-1976)
GSIII / BBO 1944 / Staf Bernhard mogelijk in relatie tot King Kong
73 – FHA de Graaff (1893-….) Vrede en Vrijheid
74 – Willem Ernest August de Graaff
Prefect van de Philips-politie / In de oorlog was hij deel van de Philipslijn naar Zwitocrland (Dulles / Gehlen)
75 – FC Grondel (1883-1962)
Archief BVD, BiZa CO 2154472, Dossier FC Grondel SOAN / Dienst Elsinga
76 – Paul de Groot
CPN
77 – FHP Drummer (1918-1992) NVU
78 – Hans Grunfeldt
Tsjeka / NKVD
79 – JHAK Gualtherie van Weezel (1905-….)
Politiecommissaris / banden met extreem-rechts
80 – Prof Dr WJ de Haas (1878-….) Cellastic-affaire
81 – AHW Hacke (1893-1961)
Archief BVD, BiZa CO 2142599, Dossier AHW Hacke
Oprichter SOAN / Stichting van de Arbeid / VVD / Connecties met minister Stikker
82 – Johannes Hagenbeek (1946-1985) Topman NVU
83 – HT Harjano (….-1952)
Indonesisch militair attache in Den Haag slachtoffer mislukte
vanwege moordaanslag / belastend materiaal over Westerling
84 – Jan Hartman (1897-1964) SS
85 – Mohammed Hatta (1902-1980)
Indonesisch nationalist / Voorman in de onafhankelijkheidsstrijd / Vice-president en RTC-onderhandelaar.
86 – WL Haye
Mr / Officier van Justitie belast met affaire Aernout
87 – Pieter Heerema (1908-1981) SS / Veronica
88 – Willem Herman Hendriks (1905-1988)
Archief BVD, Bila CO 2154472, Dossier WH Hendriks

Betrokken bij moord op Mr De Boer / Landsknechten / SOAN / Connecties met Westerling
89 – Peter Louis Henssen (1893-1957)
Collaborateur & Verzetsman / SOAN / Dienst Elsinga Archie-F BVD, BiZa CO 2154472, dossier PL Henssen
90 – Ivan Hes (1907-1992)
Noenmaalgezelschap, genoemd bij val Aantjes
91 – Gj van Heuven Goedhart (1901-1956)
Prominent lid linkse verzet / Het Parool / Conflicten met BI (Somer) / PvdA / VNI / Pro-Indonesische onafhankelijkheid / VN Hoge Commissaris voor Vluchtelingen (Geneve).
92 – CEL Helfrich
Lt-adm / BSO N.I. (NEFIS) / Commandant Marine N.I. Prominent lid Handhaving Rijkseenheid / VLN.
93 – Groot Hofmans
Gebedsgenezeres
94 – Hakkie Holdert jr. (….-1988) SS / Telegraaf
95 – Jan Rudolf Hommes (1918-1991) Schrijver
96 – Henk Hoogen (1913-1985) CPN / SWp / PSP
97 – Frans Houbolt
Hoofdredacteur Batavia’s Nieuwsblad / Affaire Aernout
98 – Jan van den Houdt
SIS in Nederland
99 – Dina van den Houdt-Kneipp SIS in Nederland
100 – ChHJF van Houten (1904-1976)
Mr / BI / Staf Bernhard / BS / OSS
101 – PA Huet
Vrede en Vrijheid
102 – EP van Iperen (1904-1951)
Organisatie voor Algemene Nationale Hulp / Nationale Bijstand
103 – Joris Ivens (1898-….) Filmer
104 – Jac H de Jong (1930-1991)
Oprichter direkteur NEDAC / SORBO groep / Extreem-rechts politikus
105 – Pieter de Jong (1929-1989) Neo-fascist
106 – Leon Nicolas Hubert Jungschlaeger (1904-1956)
Assistent van Spoor / NEFIS / Cursus Military Intelligence to New York / Gearresteerd ivm NIGO
107 – Jacques de Kadt (1897-….)
Politicus / Auteur / Fel anti-communist met communistisch verleden / PvdA / Pro-Indonesische onafhankelijkheid / VNI
108 – Wim Kan
Cabaretier
109 – Otto Katz
NKVD in NL
110 – PA Kerstens (1896-….) Vrede en Vrijheid
111 – Sibrand Keijser (1904-1989) NVU
112 – Frits Kief (….-1976)
Oud-Verzetsman (De Vonk) / Schreef in De Vlam en De Groene wool over rechtcc complotten en Westerling / POD-ambtenaar, ivm arrestatie Zwart Front-leider Arnold Meijer ontslagen
113 – JW Klein (1887-1949)
Kol / Volksweerbaarheid NISWG

114 – Frederk Jacob ‘Karel’ Klijzing (1904-1962)
Verzet OD / ply hoo-Fd BBO (1944-1946) / Hfdcommissaris Den Haag
115 – Marga Klompe (1912-….) Minister
116 – Hendrikus Knigge (1904-1976) SS / Organisator reunies
117 – Maxwell Knight
MI 5 in Nederland
118 – Hendrik Koekoek (1912-1987)
Boer / Tweede Kamer Boerenpartij
119 – Hans Kok (….-1985) Overleden kraker
120 – Cornelis Pieter van der Kolk (1920-1992) Extreem-rechts schrijver
121 – Jan Koningh (1918-1990)
FNV / Tweede Kamer DS’70 / NVU
127 – PA Kooijman (1891-….) Proletarisch winkelier
123 Pierre JHC Koot
Extreem-rechts politicus
124 – L Koppert (1885-1990)
Lt-kol / Landsknechten / mogelijk USSR IVD-man
125 – Hendrik Johan de Koster
Minister Defensie / Gladio/O&I
126 – Paul Koster (1868-….) Delft
127 – Walter G Krivitsky
NKVD in Nederland / Aliassen: Samuel Ginsberg, Eduard Miller, W Pore+ en Dr M Lessner
128 – Henk Lankhorst (1914-1976) CDU / Kerk & Vrede / PSP
129 – Louis Ernst Larive (1917-….)
Mr / Inlichtingencarriere begon 1950 bij Sectie Algemene Zaken
en eindigde 1966 bij de BID met ontslag wegens ‘ersntige beleidsfouten’
130 – Prof Dr BCJ Lievegoed (1902-1993) Antroposoof
131 – ThJAM van Lier (1916-1992)
Voormalig verzetsman, Groep Albrecht / PvdA / lid Raad van State / Chef afdeling Operatien O&I (Gladio) / Voorzitter FOVIN (Oost-europese vluchtelingen).
132 – PMJ van der Linden (1921-1980) Extreem-rechts politicus
133 – Lionel Loewe
Kap / Britse IVD
134 – Frans Johannes Los (1898-1974)
NSB-theoreticus / Noordbond = Northern League
135 – Maurits Rense Loze (1881-1967)
Landsknechten / Nationaal Reveil / Mogelijk betrokken bij poging Drees te ontvoeren en Hatta te vergiftigen
136 – JJL van Lynden
Baron / Hoofd 1-tak O&I (GS G7) (1948-61) / Verbonden aan het
Koninklijk Huis / In de oorlog krijsgevangen in Colditz.
137 – HC van Maasdijk (….-1985)
NSB-burgemeester / Dud-nazi-groepen
138 – HC van Maasdijk-van Marle (1907-1992) Dud-nazi-groepen
139 – Theodore Maly
NKVD in UK en NL / Aliassen: Paul Hardt en Peters
140 – MVEHJM Graaf de Marchant et d’Ansembourg (1894-1975)

Tweede Kamer NSB
141 – AF Marlet (1908-1988) NVU
142 – Lau Mazirel (1906-1974)
Advocaat / Verzet / PSP / Ondersteuning woonwagenbewoners
143 – H. van Meegeren
Schilder
144 – Dick van der Meer (1915-….)
Helper Goulooze / CPN / PSP / Vereniging NL-DDR
145 – Dirk van der Meer (1906-1989)
Archie+ BVD, BiZa CO 215/1172, Dossier D vd Meer Volksweerbaarheid / SOAN / Dienst Elsinga
146 – Meijer
Sergeant / 1940 gefusilleerd wegens desertie / 1992 vraagt kpt bd H Duister (ex-MID Indie) om heropening zaak
147 – Arnold Meijer (1905-1965)
Fascistenleider in de Tweede Wereldoorlog
148 – Fre Meis
CPN / Stakingsleider
149 – Pieter Menten
Oorlogsmisdadiger
150 – JL Mertens (1909-1988) SOAN / Dienst Elsinga
151 – FF Meulman (1895-1964)
Maj / Volksweerbaarheid / Nationaal Reveil / Nationaal Convent / SOAN / Dienst Elsinga
152 – Marcel GJ Minnaert (1893-1970) Vlaams-nationalistisch balling
153 – Wies Moens (1898-1982)
Vlaams-nationalistisch balling
154 – Cornelis Moerman (1893-1988) Arts / Extrccm-rechts
155 – Gerardus Mooyman (….-1989) SS / Drager ridderkruis
156 – Willy Munzenberg
Duitse communist / Eigen netwerk
157 – Jan Coenraad Nachenius (1890-1987) SS / Consortium de Levensboom
158 – Frans Naerebout (1909-1986)
Consortium de Levensboom / Moonockte
159 – John Nagel
Alias: Velo
160 – W Nagel (pseudoniem JB Charles) Verzet / Derde Weg / SDC
161 – Airey Neave (1906-1979)
Britse psy-war expert, hoofd 189 (WEA) en later SAS / Actief in NL 1944/45 (Arnhem) / Dutch Award Bureau (1945) moest Nederlandse escape-lines inventariccren / Conservative MP (1953-79) / vermoord door Ierse INLA
162 – Lambertus Neher (1 9-1967)
Ir / Verzet / Tijdens WO I afluisteraar bij GS4 / Dir-generaal PTT Minister / Lid Commissie Le Poole (Englandspiel)
163 – Jan Abraham Neuijen (1922-1988) NVU
164 – Benjamin Nijmeijer
Opstandig boer
165 – ACJA Nollen
Fraude, met betrokkenheid van diveroo ministers, bij bouw/beheer van ziekenhuizen Het zg Nollen-syndikaat
166 – Johannes Frans Willem Nuboer (1901-1984)

MARID, Batavia
167 – LM Palar
Indonesie-expert SDAP/PvdA / VNI-lid / Bedankte als PvdA-lid nav de politionele acties en stelde zich ter beschikking van Repoeblik Indonesia
168 – Frans v Pareren
Wegens strijd tegen BNMO waarschijnlijk object van BVD
169 – Fernando Pereira
Fotograaf / Slachtoifer van aanslag op Rainbow Warrior, na zijn flood poging tot huiszoeking bij hem in verband met aanslag op Bayer. Ook voor aanslag al verdachte belangstelling voor zijn activiteiten in Amsterdam.
170 – Gaston Philippe
Surete in Nederland
171 – Oreste Pinto (1989-1961)
Liaison met Britse IVD’s / MG Sectie 3 / BNV
172 – Hein ter Poorten
Commandant Zeemacht NI / Kamer 14
173 – Wolfgang von and zu Putlitz
Duits diplomaat / Betrokken bij aanslag op Hitler, het zg. 22 juni complot
174 – Jan Eduard de Quay (1901-1985) Minister-president
175 – Henk van Randwijk (1909-1966)
Onafhankelijke socialist / Leider van het illegale Vrij Nederland en hoo-Fdredacteur na de oorlog / Voorzitter van de Vereniging Nederland-Indonesie / Fel voorstander in woord en daad van Indonesische onafhankelijkheid, goede contacten met belangrijke politici
176 – Ton Regtien
CPN / Studentenleider
177 – Ignace Reiss
GRU in Nederland / Aliassen: Ignace S Poretsky, Hermann Eberhardt, Reinhold Hauer en Ludwik
178 – Durkjan Renkuma (1917-1985) SS / NESB / NVU
179 – M Reyntiens
Lt / Liaison met Britse IUD
180 – JG Rietkerk (1927-1986)
Mr / Minister / Ongeveer 1984 uitspraak dat in Nederland rond 100 personen actief waren voor Russische spionage / Juni 1983 geeft hij toe dat de BVD de gangen naging van de bezoekers van een congres van de IPPNW: International Physicians for the Prevention of Nuclear War
181 – Paul Rijkens (1888-….) Unilever / Bilderberggroep
182 – B Riezouw
CPN
183 – Jan Rogier
Journalist
184 – Annie Romein-Verschoor CPN
185 – Jan Marius Romein (1893-1962)
Marxistisch historicus / Voormalig communist, i.v.m. beroepsverbod GU Amsterdam Facultuit der Politieke Wetenschappen (1948) / VNI /
Gastcolleges in Indonesi 1951/52
186 – CPM Romme (1896-….)
Minister-president / Gladio/O&I
187 – Gerrit Roorda
CPN, pro Moskou / Lid Provinciale Staten Friesland / In ongenade

geraakt bij Paul de Groot / Drager Lenin-orde / Soc Unie / PSP
188 – Marinus Ruppert (1911-1992)
Dr / Voorzitter CNV Contacten met Einthoven m.b.t. bestrijden communisten binnen de vakbeweging / Talrijke belangrijke politieke posten o.a. kabinetsformateur en vice-voorzitter van de Raad van State (1973-1980) / Chef afdeling Operatien van O&I, contacten met Vrede en Vrijheid / De Echte Waarheid.
189 – PH Schaap (1984-1982) OSL / Zannekin
190 – Teunis Schaap (1918-1992) SS
191 – Friedrich Schallenberg (1905-1949)
Onduidelijke zel+Moord / SOAN / Dienst Elsinga
Archie+ BVD, Bila CO 2154472, dossier Fr Schallenberg
192 – T Schaper
Gladio/O&I / Volk en Verdediging
193 – Christiaan Louis Scheuer (1884-1950)
Archie+ BVD, Bila CO 2154472, Dossier CL Scheuer
Landsknechten / National Reveil
194 – Martin Schot (1958-1988) Neo-nazi
195 – Raden Mas Sugondo Sedyadjit
Vanaf 1937 leider van de Perhimpoenan Indonesia, voor de oorlog to Moskou aan de communistische kaderschool, medewerker aan het illegale en naoorlogse Vrij Nederland, adviseur Indonesische onafhankelijksdelegatie in 1946, na terugkeer naar Indonesie voorzitter van de Republikeinse vakvereniging, waarschijnlijk omgekomen bij de communistische opstand in Madden (1948)
196 – Lily Sergueiev
Alias: Nathalie Serguieiev
197 – Jhr PJ Six (1895-1986)
Stafchef Ordedienst OD / Nationale Bijstand / NISWG / VLN / Stichting Door de Eeuwen Trouw
198 – Soetan Sjahrir (1909-1966)
Premier van de Repoeblik Indonesia (1945-47) / Partai Sosialis Indonesia
199 – Amir Sjarifoeddin (1907-1948)
Minister van Voorlichting, Defensie en premier Repoeblik
Indonesia / Voorzitter van de Partai Sosialis Keerde zich tegen de repressie van de Madiun-revolte / Volgens eigen zeggen “geheim
lid” PKI / In 1948 ge xecuteerd
200 – Nicolai Wiadimirovich Skoblin
Gen in Tsaristische leger / Anti-communist / Betrokken bij de Trust / Agent van de OGPOE in NL (1928-1936)
201 – Otto Skorzeny (1908-19/b) Duitser / SS
202 – Daniel van der Sleen Opstandig hoer
203 – Gerard H Slotemaker de Bruine (1899-1976)
Verzet / PvdA (directeur Wiardi Beckmanstichting) PSP / Openbaart in 1969 de coupplannen uit 1947
204 – Joke Smit
Feministe
205 – Michel Grigorevitch Smirnoff (1893-1986) Docent SMID
206 – Henk Sneevliet
Alias: Gni Kong-ching / CPN / Trostkist / Gewapend verzet
207 – Maria Snethlage (1895-1979)
PSP / Werkgroep Informatie Cuba
208 – A Soekarno (1901-1970)

President van de Repoeblik Indonesia vanaf 1945 tot 1967
209 – Jan M Sourer (1899-1979)
Hoo-Fd BI / Oprichter I-tak van O&I / In 1948 hoofd van
Nederlandse inlichtingendienst in Indonesi CIII (voorheen NEFIS) /
ontslagen vanwege het doorspelen van geheime rapporten aan rechtoo oppositie in Nederland / Verwikkeld in het doorspelen van BI-rapporten over het illegale Parool aan de Telegraaf-journalist Lunshof / Later hoofd veiligheidsdienst Philips
210 Joop Sopar (1910-1989) SS / NVU
211 – BJM van Spaendonck (1896-….)
Mogelijk kontakten met Nederlandse Gladio/O&I
212 – J v Spengen (1922-1989) SS / NVU
213 – Michael Spiegelglas
Hoo-Fd West-Europa van de NKVD/GPO
214 – Simon Hendrik H Spoor (1902-1949)
Gen / Chef NEFIS / Commandant Nederlandoo troepen in NI / Mysterieus overleden (affaire Aernout?)
215 – Ir C Ste+
Oorlogsverleden / Minister Defensie
216 – Henk van Stoonis (1908-1965)
PSp KNSB / Stimulator productie-associaties
217 – Krijn Strijd (1911-1983)
Hoogleraar theologie / Derde Weg / PSP
218 – Albert M Stuurman
Technicus / 22-05-1984 onder verdachte omstandigheden gestorven in Duitsland. Onderzoek MARID/CRI in opdracht van landelijk officier spionagezaken mr. Den Os
219 – Pierre ME Sweerts (1918-….)
Belgisch collaborateur in WOII, MI5, SOAN / Dienst Elsinga e.v.a.
Archief BVD, BiZa CO 2154472, dossier PME Sweerts
770 – Hans Johan Teengs Gerritsen (1907-1990)
Echte naam: Johan Gerritsen
Vernet / Vrijlatinq 2 van Breda / Bernard / Lockheed
221 – WHC Tenhaeff (1894-1981)
Prof Dr / Parapsycholoog / Zwart Front
777 – AJ van Thiel (….-1989) NVU
773 – Theo van Tijn
Troskist in de PvdA
774 – Martina Tjeenk Willink (1905-1992)
Vrede en Vrijheid / Eerste Kamerlid PvdA
225 – Meinoud Marinus Rost v Tonningen (1894-1945) President Nederlandse Bank / Kamerlid / SS / NSB
226 – Commandant Trutat
Douxieme Bureau. 1936
277 – HM van Uden (1915-….) Ridder
778 – Joop den Uyl
Premier / Minister / PvdA-voorman
229 – H vd Vaart Smit
ANP / Fout
230 – Nico van der Veen (1916-1962) Dominee / SDC / PSP
231 – GMH Veeneklaas (1909-1991)
Prof dr / kinderarts / Chef afdeling Operatien van O&I (=Gladio) / Voor Terre des Hommes in Nicaragua i v.m. revolutie.
232 – WA Veenhoven (1913-1989)
Drs / Oud-fascist / Propagandaleider Nationaal Revell /

Pro-apartheidsgroepen
233 – Peter A Veldheer (1931-1989) NVU
234 – JA Verkuyl
Kamer 14 Batavia
235 – Evert Vermeer
Vertelde in vijftiger Jaren aan de latere hoogleraar Theo van Tijn dat hij gegevens uitwisselde met de BVD over infiltraties door communisten
236 – Cornelis Verolme (1900-1981) Scheepsbouwer / REM-eiland
237 – Werner Verrips
Oud-Verzetsman (Groep Rijkens) / IVD-man / Mysterieus overleden
238 – Eduard Veterman (1901-1946)
Alias: Oscar Necker en Necker Veterman Verzet / Actief in falsificatiecentrale Keizersgracht 763 Fiat Libertas / Conflict met Sourer / Staf Prins Bernhard / Belast met geschiedschrijving BS Kort na de oorlog onder verdachte omstandigheden overleden
239 – Voorwalt-Franssen
PSP / Rond 1958 verdacht van doorspelen informatie aan de BVD
240 – Jan de Vries
Prof dr / In Tweede Wereldoorlog leider letterengilde NSB en Algemeen Nederlands Verbond
241 – Adrianus Johannes Jocophus Vrinten (1893-1951)
Ambtenaar JuZa / Liaison SIS / Daarna eigen particuliere IVD: Handels en Informatiekantoor Vrinten / Gehoord door de PEC
242 – Apollonia Vrinten
Echtgenoot van AJJ / werkzaam bij Handels- en Informatiekantoor Vrinten
243 – Drik de Vroome (1925-1986)
Pseudoniem: De Rooie Reus / PSP / SP
244 – Anton van der Waals (1912-1950)
SD (Englandspiel) / Britse IVD / 1950 ter dood veroordeeld
245 – Albert Jan Weerts (1919-….) Gezocht oorlogsmisdadiger
246 – Friedrich Weinreb (1910-1988) Schrijver
247 – WJ Welfort (1911-1988)
Extreem-rechts advokaat / Dude naam: WJ Goetgeluk
248 – ChJIM Welter (1880-….)
Katholieke National Partij / Minister van Kolonien
249 – Johann Wenzel
Alias: Hermann
250 – Raymond PP Westerling (1919-1987)
BBO / Britse IVD / Affaire Aernout / NIGO / LOOIS / Lion-De Anjer
251 – Harmen Westra (1!:3-….) NSB-burgemeester / HINAG
252 – Broer Wiersma (1925-1992)
SS / Later in Nederlandse leger
253 – H van Wijk
Eerste Kamerlid PSP / Advocaat dienstweigeraars
254 – Louis Wildeman (1921-1980)
Advertentie-aquisiteur De Waarheid / CPN
255 – Jan Wildschut (1916-1990)
OSL / Geestelijke Weerbaarheid / Consortium de Levensboom
256 – Willock
Captain / SIS in Nederland
257 – Anton Winterink
Alias: Tino / Rote Kapelle / Netwerk van Goulooze Komintern
258 – Herman Wirth (1885-1981)

Nazi-ideoloog
259 – AAW (Tom) Wolf (1903-1982)
Communistisch infiltrant in: Landsknechten / SOAN / Dienst Elsinga en Nationaal Reveil
260 – Sam de Wolff
SDC
261 – Johan Aksel Wolthuis (1903-1983) Nazi
262 – Ernst Wollweber
Komintern
263 – WCJ Wooning (1912-1988)
Rijksrechercheur JuZa / SOAN / Dienst Elsinga
264 – JA Zaal
Compagnon van Vrinten
265 – Piet Zeller (….-1992) WA-man / NVU / CD
266 – GJ Zintel-List
Actief in kringen rond weduwe Rost van Tonningen
267 – Frederik Zoetmulder (1919-1991) NSB / NVU
268 – Joop Zwart (1912-1991)
CPN / PvdA / DS7O / Extreem rechts / Helper BVD / huip bij affaire Santen/Raptis, vervaardigen van valse papieren voor FLN

 

Diverse Personen twee (genummerd)(Dit is een lijst uit de jaren negentig dus niet accuraat.

LEVENDE PERSONEN
269 – Wim Aalders
BVD-agent Benadert april 1982 decaan van scholengemeenschap om deze to spreken over zijn DDR-reizen
270 – Wim Aantjes
Twocde Kamerlid ARP/CDA / Moest Kamer verlaten in verband met onthullingen over zijn oorlogsverleden
271 – S Adema
CPN
272 – Ibrahim Al-baz
Palestijns activist
273 – August H.M. Albregts (1911) Minister / Vrede en Vrijheid
274 – FAM Alting von Geusau (1933)
Jonkheer / Pro-F / Directeur John F Kennedyinstituut / Lid van het Europees Instituut voor Vredesvraagstukken / Beschuldigt IKV van geldelijke steun uit SU op basis van rapport Amerikaanse inlichtingendienst van 1980
275 – Martin van Amerongen
Hoofdredacteur De Groene Amsterdammer
276 – ‘Arie’
BVD-runner van Dennis Weide, geplaatst in Onkruit
277 – Arnold
BVD/PID-infiltrant in Nijmeegse anti-militaristische beweging, gerund door Van Raay en Oolbekkink – 1981
278 – CJ Arts
LOOIS
279 – PL baron d’Aulnis (de Bourouill)
SIS / BI (Packard) / Ridder Militaire Willernsorde
280 – AWM Aussems
BI
281 – Ton van de Baar
Docent SMID
282 – JI van Baaren
Christelijk auteur
283 – Marcus Bakker
Tweede Kamerlid CPN
284 – Pieter-Herman Bakker Schut
Advocaat / Object van BVD observatie
285 – Bisschop Baer
Bisschop bisdom Rotterdam
286 – Harmen Barneveld (1898) Gezocht oorlogsmisdadiger
287 – Henk Bartels
Deed ontsnappingspoging met King Kong
288 – F Baruch
CPN / Auteur
289 – S Baruch
CPN
290 – Jan Bastiaans (1917) Psychiater
291 – Greta Bedier de Prairie-Nieuwenhuizen
Bezoekster van lezingen op het Transnational Institute, tevens bevriend met Van Mierlo (o.a. Minister van Defensie) zou in de gaten zijn gehou.den door BVD
292 – Pieter Jacobus (‘witte Piet’) de Beer (1919)
Verzetsman / 880-agent / Medewerker SOAN/Dienst Elsinga / Daarna zelfstandig actief als inlichtingenagent
293 – AC Bek

Zakenman, ex-direkteur Transforwarding By en Transchartering International BV (bedrijven deden zaken met DDR). In 1986 benaderd om voor DDR to spioneren, betrokken bij IMOG (vanaf 1954), onderdeel netwerk Schalck-Golodkowsky, DDR-dekmantel, direkteur tot 1990 Van Weel
294 – JM van Bemmelen
Res lntkol bij MG / Hfd. kampen en POD / BIW / Mikpunt van Provo Prof Straf- en Strafprocesrecht R.U. Leiden
295 – Willem v Bennekom
Advocaat
296 – Alain de Benoist
Theoreticus van ‘la nouvelle droit’ / Leider GRECE
297 – Evert van den Berg
Rode Jeugd / PSP / Ontmaskerde BVD-infiltrant
298 – PCD van den Bergh
Penningmeester Comitee Westerling
299 – GC Berkhof (1933)
Gen / onderzoek naar infiltratie Poolse agenten in AFCENT-bunker via oude mergelgangen / aan de kaak stellen drugsvondst op Soviet schip
300 – EH van der Beugel (1918-….)
Prof / Secretaris Nl-delegatie Marshall-plan (1947) / Directeur bureau regeringscommissaris voor Economisch Herstelprogramma (1948-50) / Diverse functies minister van Bula / President-directeur KLM (1961-63) / Secretaris Bilderberg-groep / Hoogleraar Westelijke samenwerking na WOII RU Leiden / Trustee IISS
(International Institute for Strategic Studies (Londen) / Atlantische Commissie.
301 – Klaas Beuker
Ortodox katholiek
302 – Frank Biesboer
Laatste hoofdredacteur van De Waarheid
303 – Herbertus Bikker (1915) Gezocht oorlogsmisdadiger
304 – Chris Bisschot
Bezorger Nederlandse Mao-uitgave
305 – George Blake en familie
Coerier Vrij Nederland / Contact met Capt RN Child (Rotterdam voor mei 1940, later SOE) / Later bij SIS en KGB
306 – Barend Blokzijl
CPN
307 – A Blom (1929)
5de HBVD (1986-1988)
308 – Joop Blom
Persfotograaf De Waarheid / gearresteerd tijdens rel over bijeenkomst CD in Kedichem
309 – W Boelhouwer
Nationaal Reveil
310 – Joop de Boer
BVD/PID infiltrant 1981-1990 in anti-kernenergiebeweging e.d.
In de periode 1950-1980 mogelijk BVD/PID of MID infiltrant under zeelieden en de Bond voor ArbeidersZelfbestuur
311 – Jacques den Boer
1979 ontslagen als hoofdredakteur van Nieuwsnet wegens contact met de BVD
312 – Heinrich Boere (1921)
Gezocht oorlogsmisdadiger
313 – JJW Boerigter
Directeur De Tijd / Betrokken bij weerbaarheidsorganisaties: Nationale wacht (1946), Nationale Bijstand (1947) en Nationaal

Instituut Steun Wettig Gezag (1948)®
314 – Saar Boerlage
GL / Activiste tegen Olympische Spelen te Amsterdam
315 – Otto Boetes (1923)
PSP / Vietnamactivist
316 – Peter Boeve
Alias: Chris Petersen / Voorzitter Vereniging NL-DDR + 1964-1980 / Mogelijk informant voor BVD
317 – B Bol
Directeur Nieuwe Haagse Courant Concern / Nationaal Revell / Stichting door de eeuwen trouw / Perschef Bureau Zuid-Molukken
318 – Baron Benoit de Bonvoisin
Extreem-rechtse Beig / ‘De zwarte baron’ / Financier van extreem-rechts
319 – Ton de Booy
BWA / Contact met Joost van Steenis
320 – Sander Borgers (1917)
Gezocht oorlogsmisdadiger
321 – WA Bos (1904)
Gezocht oorlogsmisdadiger
322 – Theodoor Willem van den Bosch
Jonkheer / was tot 1962 2 1/2 jaar plaatsvervangend hoofd van de BVD (operatics) later HMG-president
323 – Sietze Bosgra
PSP / Actie In-Formatie Algerije / Vietnamactivist / KZA
324 – Boutens
BVD-agent / intimidatie ivm actie Veenhuizen 1984
325 – Desi Bouterse
Legerleider Suriname
326 – Conny Braam
AABN
327 – Gijs Brandsma
Journalist
328 – Hugo Brandt Corstius Collumnist
329 – Breyten Breytenbach Schrijver
330 – DM Bronk
Rondhouthandel te Eersel (NB) / Verdacht van spionage door Oostduitse bosbouwarbeiders van dit bedrijf bij afluisterpost marine op Terschelling
331 – Brouwer
Lt ter zee / MARID-runner van Willem Fles – 1981
332 – Steve Brown
Spil in keten buurt- en jeugdhuizen te Amsterdam / Contacten met drugs- en DEA-kringen
333 – AC de Bruijn
Vrede en Vrijheid
334 – WJ de Bruin
Journalist Reformatorisch Dagblad
335 – Siert Bruins (1921)
Gezocht oorlogsmisdadiger
336 – Jean Bultot
Belgische nationaliteit, verdacht van betrokkenheid Bende van Nijvel, recentelijk Zuid-Afrika;
337 – Piet Burggraaf (1931)
PSP / Vereniging NL-DDR
338 – F van Burken
Probeerde een IVD op te zetten naast de BVD
339 – Arnold Burlage

Journalist De Telegraaf
340 – RB Busch
Gezocht oorlogsmisdadiger
341 – Konstantin Cherezov (1915)
Werkte in 1957/58 voor de BVD in opdracht van de NTS, een anti-communistische Russische emigrantenbeweging die door de CIA werd gefinancierd / Later overgelopen naar de Russen / Auteur van: ‘NTS, a Spy Ring Unmasked’.
342 – Stefano della Chiaie Extreem-rechts
343 – Boudewijn Chorus
Journalist / Uitgever
344 – Herman Coenradi
Stichting Door de Eeuwen Trouw
345 – Frans A Colson
Betrokken bij de aanslag op de Indonesische militaire attache HT Harjano in 1952 in Den Haag, samen met Meine Pot
346 – Pim Colson
Broer van Frans / Adjudant van Westerling
347 – W le Comte
Nationaal Reveil / Nationaal Convent
348 – Igor Cornelissen
Journalist VN publiceerde veel over snijvlak BVD-CPN
349 – Coutinho
Staf Bernard / Zou King Kong bewijzen gemanipuleerd hebben
350 – N Cramer
Vrede en Vrijheid / Parool
351 – Benjamin Creme
Stichting Share Nederland
352 – Brian Crozier
Brits desinformatie-specialist / Betrokken bij publicatie over de NAVO waarin VVDM en BVD aan de orde komen
353 – EWP van Dam van Isselt (1915)
Vrede en Vrijheid (1951-1983) / WACL / Comitee Benelux / Directielid van Nijgh & Van Ditmar
354 – AW Damen
Hoofd Veiligheidsdienst Tweede Kamer / Ontslagaffaire 1987
355 – M Daroesman
Perhimpoenan Indonesia, adviseur van Indonesische onderhandelaars in Nederland
356 – Darsono
Medeoprichter van de PKI (Partai Kommunis Indonesia) in 1920, van 1977-26 in Moskou / In 1929 uit de partij / Later bij Indonesische ministerie van Bula / Vriend van Frans Goedhart
– Han Dekker
BVD/PID infiltrant in Nijmegen 1990
358 – Frans Dekkers
Journalist
359 – CAM v Delden
Betrokken bij de aanslag op Harjano / Connecties met Westerling / NVU Vice-voorzitter LOOIS
360 – R Derksema
Lt-kol / GS IIIa / Tegen bemoeienis Bernard met King Kong
361 – Piet Derksen
Belangrijk konservatief katholiek
362 – Harmen Derlagen (1902)
Gezocht oorlogsmisdadiger
363 – JM Dielissen
Voorzitter Nationaal Revell / Hoofdambtenaar Ministerie Jula
364 – CP van Dijk (1931)

Minister / 1963-1964 docent afdeling opleiding BVD
365 – H v Dijk
Lt / ‘sec off RAF’?
366 – Jos van Dijken
Nationaal Reveil
367 – FTh Dijckmeester (1917) Mr / OD / BI / BID
368 – Bert Dijkstra
Nationaal Reveil
369 – MA Djoe(m)hana
Indonesisch nationalist
370 – Arthur WH Docters van Leeuwen (1945)
Mr / Directeur Openbare Orde en Veiligheid BiZa / HBVD (1989-….)
371 – Sander Doeve
PSP-activist / Beroepsverbod gemeente Assen 1985
372 – Robert Jan Doom (1946)
Oplichter Coup-pleger in Cariben en Grote Oceaan / Extreeor rechts
373 – Roel van Duijn
Kabouter / Boer / Gemeenteraadslid Amsterdam
374 – Ernst Henri Van Eeghen (1920) Zakenman met Oostblok-kontakten
375 – Roestan Effendi
Tweede Kamerlid CPN van Indonesische afkomst
376 – GW Eisma (Eysma)
Uiterst actief in kringen van oud-illegalen, onder andere in allerlei weerbaarheidsorganisaties / Nationale Wacht (1946) / Landsknechten (1946) / Nationale Bijstand (1947) / Nationaal Convent (1948), NISWG (1948) / Wordt in verband gebracht met de coupplannen van de Landsknechten in 1946.
61/ – Gerhard Eistel
Alias: Stanislaus Dieter Haedrich / Spion 19/.3 – 1979 spionage in Vlaardingen en Rotterdam, 1979 gearresteerd
378 – Henri van Engelen
Sektenbestrijder
379 – G Eskes
Mr / Volksweerbaarheid Den Haag
380 – Wim van Exter
Oprichter EVC / CPN later PvdA / betrokken bij Action Fuego
381 – Klaas Carel Faber (1922) Gezocht oorlogsmisdadiger
382 – L Faber
BBO / SAS / Jedburgh-team
383 – Mient Jan Faber (1940) Secretaris IKV
384 – H Fabius
Chef GS III
385 – Maurice Ferares
BAZ / Bond van Toonkunstenaars / Trotskist
386 – Willem Fles
Gedraaide MID(-MARID)-infiltrant in Mobilisatie 81
387 – CLW ‘Cccc’ Fock (1905)
BI / Hoofd BID 1948 / Secr-generaal Ministerie van Algemene Zaken en coordinator IVD’s (1949-1962) / Commissie Fock Nato-beveiliging Lid commissie Ruppert O&I
388 – Knut Folkerts
RAF-lid, opgepakt in Nederland
389 – J vd Gaag
CPN
390 – Pim van Galen

Verslaggever / Door BVD/PID gevraagd als informant over hoofdstedelijke actievoerders 1986
391 – John Gardiner
DEA / CIA / BVD
Alias: John Wood (er bestaat een geboortebewijs op deze naam) Gestationeerd op Magic Bus ivm heroine en VS-desertie Vietnam Gestationeerd in Vredesaktiekamp
Gesignaleerd onder Asielzoekers vm Joegoslavie
392 – G Geelhoed
CPN
393 – J Geerligs
CPN
394 – Pieter Roelof Gerbrands (1919)
Drs / Medewerker BI / Organisator Escape Lines Fiat Libertas / Contacten met voorlopers CIA: OSS en SSU / BNV-CVD-BVD
395 – J Gerritsen
Lid Stoottroepen / Ply Hfd BNV van MG al in sept 1945 eruit / Onderdirecteur AKU
396 – Bisschop Gijsen
Bisschop bisdom Limburg
397 – Joop Glimmerveen
Fascist / Koreastrijder en adjudant KL bij AFCENT in 1974
398 – Jenny Goeree
Anti-semitisch evangeliste
399 – Lucas Goeroc
Anti-semitisch evangelist
400 – Pier van Gorkum
Kamerlid PPR / Betrokken bij ICOR (Informatiecentrum Ondernemingsraden) bij aankaarten van circulaire van 5-3-1965 van BVD aan PID’s; inhoud: ondertekenaars van ‘vrije lijsten’ bij OR verkiezingen moeten worden behandeld als mensen die een abonnement hebben op linkse of rechtse extremistische bladen
401 – Wouter Gortzak
CPN / Journalist De Groene Amsterdammer
402 – GJH de Graaf
Vrede en Vrijheid
403 – W Grandia
Landsknechten
404 – Arie Groeneveld
Industribond FNV / Contacten met BVD
405 – Grombach
Amerikaan werkt voor VS militaire-IVD liaison met Philips en KLM
406 – Grudkov
Agent van de NTS verantwoordelijk voor Nederland
407 – Lotte Gruenbaum
CPN
408 H Grunfeldt
SOAN / Dienst Elsinga
409 – Wil Gunneweoh
Spion voor Nederland / BVD / BID
410 – Jan Haaken
CPN
411 – M van Haalem (1912)
Gezocht oorlogsmisdadiger
412 – Pieter de Haan
4de HBVD (1977-1986)
413 – Leo Hanekroot
Vrede en Vrijheid
414 – ‘Hans’
Runner van BVD-agent John Gardiner toen deze in het Vredesaktie

kamp to Woensdrecht geinfiltrcord was
415 – Ger Harmsen
Prof
416 – T Hartsuiker
Volksweerbaarheid Den Haag
417 – Joh. Hartog
Nationaal Revell / Hoofdredacteur Gooi en Eemlander
418 – Fritz Harwich (1909)
Gezocht oorlogsmisdadiger
419 – Hasselman
Nederlands militair attache / Rond 1950 samen met AKU-man uitgewezen door Praag op beschuldiging van spionage
420 – Erik Hazeiholl Roelfsema
Soldaat van Oranje (OD / Britse SOE ‘Contact Holland’) / In opspraak door zijn acties voor de RMS in 1950 onder andere via Stichting Door de Eeuwen Trouw / Comitee Rijkseenheid / Genoemd ivm coupplannen Landsknechten / Radio Free Europe / Bilderberg
421 – Deetje Heijligers
Spionne / beschuldigd van spionage voor Japan in WO II / 1989 boek ‘Het vermoorde land’ van Jan Bouwer uit de handl genomen na proces
422 – Heitink
Journalist van De Telegraaf
423 – Gerardo Heideman
BVD-kontakt regio Den Haag 1986
424 – Jerome Louis Heldring Journalist
425 – D Hendrik
Assistent van Westerling ivm affaire Aernout
426 – Sytze Henstra
Noorbond
427 – Lex Hester
BVD-spion
428 – CC van den Heuvel (1918)
Ex-hoofd afd. opleidingen BVD, banden met extreem-rechtse groepen
429 – Leo van Heyningen (1919)
Noenmaalgezelschap / Genoemd bij val Aantjes / NVU / CP / OSL
430 – Jos van Hezewijk
Elite-onderzoeker
431 – J Hoek
Vrede en Vrijheid
432 – Bram Hoekzema
Laatste eindredacteur van De Waarheid
433 – Lucien van Hoessel
Rode Jeugd
434 – HJA Hofland
Auteur
435 – JL Hollertt
Brigade-generaal cavalerie / Hoofd MID / Juli 1964 uit commando 41e Pantserbrigade ontheven, volgens Het Parool (1992) na een poging tot staatsgreep
436 – Dirk Hoogendam (1922)
Gezocht oorlogsmisdadiger
437 – A Hoogerwerf
Vrede en Vrijheid
438 – Paul Hoogerwerf (1933) PSP / Kra’ket
439 – Rein van der Horst (1920)
Verzet / Trotskist SDC / PSP / SAP
440 – Frans Houbolt

Hoofdredacteur Batavia’se Nieuwsblad, i.v.m. affaire Aernout
441 – Willy van den Hout
Alias: Willem W. Waterman / Ex-Zwart Front en De Gil / Later ‘geheim agent’/ Schrijver Bob Evers serie
442 – Dolf Houtvast
Solidariteitswerker / Slachtoller van een door een IVD, waarschijnlijk CIA en/of BVD, opgezette val met valsgeld
443 – William Howard Hughes
Luchtmachtkapitein USAF / 1983 – 1984 gestationeerd in Nederland bij onderhoud AWACS, mogelijk overgelopen naar SU
444 – Guus van Huijgenvoort
Vakbondsleider Rotterdam / Afluisteraffaire 1983
445 – Ad Huijsman
Dienstweigeraar / Lichten van zijn gegevens uit het bevolkingsregister door een geheime dienst 1981
446 – Erik Hummels
Advocaat
447 – ‘Bob Hunter’
19-02-1985: onbekende man met geheugenverlies aangetroffen in Amsterdam zegt cinder hypnose voormalig CIA-agent Bob Hunter to zijn
448 – Pieter Iedema (1911)
Bankier, WACL
449 – Louw de Jager
Spion voor Nederland / BVD / BID
450 – Hanneke Jagersma
CPN / Eerste burgemeester Beerta
451 – JMWG Jansen
In de oorlog bij GDN (‘Max’) / Wilde na de oorlog dienst voort zetten naast BNV / BID
452 – F Jalink
Volksweerbaarheid Apeldoorn
453 – LidWien Janssen
Rode Jeugd
454 – Joseph Guillaume ‘Jef’ le Jeune (1914)
Voormalig verzet (OD en Zwitserse Weg) / Genoemd ivm coupplannen Gerbrandy mei 1947 / BW
455 – Horst Jonas
KGB-agent / 1976-1982 aktief in Duitsland en Nederland (Soesterberg) / Ontmaskerd door BVD
456 – A de Jong
Anarchist / Vader van Rudolf de Jong (USG) / anarchistisch blad Buiten de Perken
457 – Erik de Jong
BVD-agent in extreem rechtse kringen vanaf 1980, o.a. NVU, CP, Consortium de Levensboom, woonde bij Rost van Tonningen / Onder andere vanuit Nijmegen gerund
458 – Lou de Jong
Prof dr / Directeur RIOD / Schrijver van Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
459 – WJ de Jong
Volksweerbaarheid Den Haag
460 – HG de Jonge
BI (Groep Albrecht) / BBO / Force 136 (SOE) in Indonesie
461 – F Juech
Bond van Oorlogsvrijwilligers / National Convent
462 – Sibrand Jurriaans (1917)
Bankier / Contacten met apartheidsbewind
463 – Bouwe Kalma
PSP

464 – Rob ‘Kamphuis’ (pseudoniem)
BVD-spion in Rode Jeugd en RVF / Codenaam: Homerus
465 – Chris O’Kelly
IRA-lid, opgepakt in Nederland
466 – Graaf Nicolas de Kerckhove d’Ousselghem Extreem-rechts ridder
467 – Henk Kersting
Advocaat
468 – JAA Ketelaar
Cellastic
469 – JH van Keulen (1903)
Gezocht oorlogsmisdadiger
470 – Nikolai Kholov
Voormalig Russisch geheim-agent, overgelopen naar het Westen / Auteur van ‘Recht op eigen geweten’ uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar / Gaf lezingencyclus gesponsord door Vrede & Veiligheid / Verbonden met NTS
471 – W Kicken
Gevechtstrainer LOOIS in Haagse boksschool / Voorzitter LOOIS / Betrokken bij aanslag op Harjano / Tijdens de bezetting werkt Kicken under de naam Major Braddock / Na de oorlog veroordeeld tot vier jaar voor roofovervallen die vermomd waren als verzetsdaden
472 – Gustave Paul Kies (1909)
Mr / NEFIS / Defensievoorlichter
473 – Kikumura
Japans TNT-koerier actief in NL en VS
474 – Abraham Kipp (1917)
Gezocht oorlogsmisdadiger
475 – Joost Kircz 1948)
In PSP verdacht van in-Filtratie door 4de Internationale
476 – Jaap Kistemaker (1917) Ultracentrifugeprof
477 – ChH van Kleef
NIGO
478 – H Kleuver
CPN
479 – Hans Klinkenberg
Nazi
480 – CW Klonen (1919)
Gezocht oorlogsmisdadiger
481 – Hans Knoop
Journalist
482 – Andries ‘Andre’ BJ Koch (1911)
In de oorlog betrokken bij escape-line Dient Wim / Groep “Rims” (B) / BI-staf Londen (1911) / Liaison met Britse IVD
483 – WP d Kock
Jhr / Nationaal Reveil / Volksweerbaarheid Den Haag
484 – Franz Koehler
Diplomaat DDR / 1980 gestationeerd in Den Haag, door BVD onderzocht, vermoedelijk gees Stasi
485 – AJ Koejemans
CPN / Eerste hoofdredacteur van De Waarheid na de ooprlog
486 – Jacq Kooistra
Journalist / Nazi-jager
487 – Koopman
Pater / Spil in pro-life netwerken
488 – Dignus (Dick) Kragt
Als Brits IVD-er in NL gedropt tijdens WO II (Alias: Frans Hals)
459 – Kragt

Broer van Dick / Tijdens WO II bij Codedienst / Na WO II hoofd afdeling verbindingen Indonesie (1949-1953)
490 – Leo P Krijger
Affaire Aernout
491 – FE ‘Frits’ Kruimink (1917)
Hbofd Marid / coordinator IVD / waarn hoofd IDB
492 – Jan Kruls (1916)
NSB / Noordbond
493 – A Kuipers
3de HBVD
494 – Jan ter Laak
Pax Christi
495 WChJM (Bib) v Lanschot Bankier
496 – Landweer
Consortium de Levensboom / Vrijmetselaar
497 – Piet (‘Hollander Piet’) Laros Cud-Spanje-strijder
498 – Lyndon LaRouche
Extreem-rechts, poogt invloed te verwerven in universitaire milieus / Spil in netwerk, zie ook D: Lyndon LaRouche netwerk
499 – Izaak Lebelauw
RMS vertegenwoordiger voor Australie / Probeerde via Ierland wapens te kopen
500 – Bram van der Lek
KGB-agent? / Bericht agentenlijst 1976 gepubliceerd in EM door free-lance journalist N. van Nieuwenhuijsen
501 – Carl EF Lemoine
SS / NVU / CD / Levensboom
502 – Arthur Lehning
Volledige naam: Mueller Lehning
Anarchist / Publikaties 1920 tot heden / Medewerker IISG (bezorger verzameld werk Bakoenin) / Eredocter Universiteit van Amsterdam
503 – Leonov
Correspondent / April 1981 uitgewezen wegens aankoop staatsgeheimen van defensie-ambtenaar
504 – H Letteboer
BI / Zendgroep Barbara van Van Borssum-Buisman
505 – Max Lewin (1919)
Metro-bom
506 – Albrecht Willem Lier Halfbroer Juliana
507 – JPhHE Lier
Mr It-kol / Functie bij kabinet Spoor in Ned Indie / VLN (1954-1961) / Connecties met Westerling
508 – Wibo van der Linden Journalist
509 – Rudolf Dirk Lodewykx (1917)
SS / Schuilplaats voor nazi-terroristen
510 – PW Lokollo
Gevolmachtigd minister van de RMS / Nauw betrokken bij Stichting door de eeuwen trouw / Mogelijk hoofd IVD van de RMS
511 – Vd Loo
IVD-MAN
512 – JF ‘Tip’ van Loon
Journalist De Telegraaf
513 – Ruud Lubbers (1939)
Premier / Zakenman, mededirecteur Hollandia-Kloos / Bemiddelingsrol bij affaire Rainbow Warrior 1990
514 – Jacob Luitjens (1919)

Gevonden oorlogsmisdadiger
515 – Joseph Luns
Minister Buitenlandse Zaken / Secretaris-Generaal NAVO
516 – H van Luttikhuizen
Ex-verzetsstrijder
517 – A van Luttikhuizen
Anti-fasciste
518 – Arthur Maandag
Mr / Journalist Haarlems Dagblad Ondernam deels geslaagde poging om via de WOB de King Kong dossiers openbaar to maken
519 – Bas Maliepaard
CPN / Action Fuego
520 – Adam Malik
Indonesisch nationalist / Minister van Buitenlandse Zaken van Indonesie
521 – Ernest Mandel
Lid vierde internationals / Inreisverbod ongeveer 1972 in verband met promotie boek over het laatkapitalisme ongeveer 1970 debat met Den Uyl
522 – J Mangunkusumo
Trotzkist Poing tot aanwerving door BVD als informant in de SAP
523 – J Manusama
Leider RMS
524 – Bernard van Marken (1937)
Vrede en Vrijheid / Pierson Bank
525 – .. McFarlane
IRA-lid, opgepakt in Nederland
526 – Erik Meijer (1943)
Politeia / Proletaries Links / PSP / GL / Waarschijnlijk getroffen door BVD-beroepsverbod in het onderwijs
527 – P Meijer
Schoonzus Sergeant Meijer / controle postbus door PID-Utrecht nav familiale verhoudingen met RAF-lid
528 – Leon Melchior
Paardenfokker / Verdiende miljoenen in bouw- en onroerend goed wereld
529 – S Metiari
Leider Badan Persatuan
530 – Rudie van Meurs
Journalist VN
531 – A Meyer Schwencke
Eerst werk voor de bezetter / Later voor Het Parool / Daarna infiltrant BNV in linkse groeperingen zoals Spartacusgroep en rond weekblad De Vlam
532 – Felix Morlion
Pater / Belgische nationaliteit / Vlak na WO-II betrokken bij anti-communistische activiteiten van Vaticaan
533 – Kees Moes
Zuidafrikaans terroris / Ondergedoken gezeten in Nederland
534 – Greetje van der Molen Kominform agente
535 – Joop Morrien
CPN / Indonesische contacten
536 – Paul Moussault
RVF / Knipselkrant
537 – Jl.J Munnikhuizen (1918)
Gezocht oorlogsmisdadiger
538 – Piet Nak (1916)
Februaristaker / CPN / PSP / Vietnamactivist
539 – WH Neefjes

Volksweerbaarheid Den Haag
540 – Frits Neijts
CPN / SWP / PSP / Vereniging NL-DDR
541 – Willem van der Neut (1919) Gezocht oorlogsmisdadiger
542 – H Van Nieuwenhuijzen
Journalist, eerst bij Elsevier later bij het Reformatorisch Dagblad / Beschuldigt in Elsevier Bran van der Lek een KGB-agent to zijn / Beschuldigt in Ref Dagblad IKV van geldelijke steun uit SU op basis van rapport Amerikaanse inlichtingendienst van 1980
543 – JP Nikijuluw
Bureau Zuid-Molukken
544 – Dave Nobel
BVD-agent in Nijmegen 1987-1989
545 – Wubbo Ockels (1946)
Ruimtespion / Beschuldigingen van Duitse astronauten samen
hangend met geheime militaire experimenten in de ruimte
546 – Hendrik Okker
Noordbond
547 – Johan Oldekalter
Mr / Journalist van De Telegraaf
548 – Willem Oltmans
Journalist / Schrijver / Decennialang object van de BVD
549 – Hendrik Okker
Noordbond
550 – Tine Onderdelinden
Verpleegster / Zou King Kong vermoord hebben
551 – Herman Oolbekkink
BVD/PID runner van Arnold, anti-militaristische beweging Nijmegen Werkt voor BVD/PID sinds 19/6
552 – H Oosterhuis
Vrede en Vrijheid
553 – Willem Oskam
Rode Jeugd
554 – Hendrik Jacobus Owel
Zakenman (o.a, Femis-bank) / Connecties met RMS / Ideoloog van de Vrije Zuid-Molukse jongeren
555 – PC Paardekooper (1920)
Hoogleraar / Vlaams-nationalist / Aantal keer spreekverbod in NL
556 – Johan Adriaan de Paauw (1917)
Consortium de Levensboom / Oorlogsverleden
557 – M Pallmann
Bosia-affaire / Wapenhandelkontaktman
558 – H Parisius
DEA-agent / Bosio-affaire
559 – Auke Bert Pattist (1920) Gezocht oorlogsmisdadiger
560 J Patty
Secretaris Bureau Zuid-Molukken
561 – Jurjen Pen
Advocaat
562 – Max Perthus
Biograaf Henk Sneevliet
563 – P Peters
BBO / Veeneklaas
564 – W Petri (1909)
Gezocht oorlogsmisdadiger
565 – P Peutz
Volksweerbaarheid / Nationaal Reveil
566 – ‘Pieter’

Runner van BVD-agent John Gardiner toen deze in het Vredesaktie-kamp to Woensdrecht geinfiltreerd was
567 – WA Polak (1915)
Gezocht oorlogsmisdadiger
568 Jaap le Poole
Voormalig verzet (Zwitserse Weg) / Secretaris Drees / Vrij Nederland / Commissie Le Poole (Englandspiel)
569 – JW Pootjes
Mr / Jurist van Indonesi -weigeraars
570 – Bernard S Postma (1912)
NSB / Boerenpartij NVU
571 – Leendert Pot (1910)
Verzet (Groep Kees) / 81 / BNV-CVD / Werkzaam bij Fokker
572 – Meine Pot
Betrokken bij aanslag op Harjano / Stichting door de eeuwen trouw / Hulpje van Belgische collaborateur Pierre Sweerts
573 – Ties Prakken
Advocaat
574 – HA Presser
Consortium de Levensboom
5/5 – Johannes Cornelis ‘Poncke’ Princen (1925)
In 1948 gedeserteerd, overgelopen naar Indonesische leper, tegenwoordig directeur Instituut voor de Verdediging van de Mensenrechten in Jakarta.
576 – Dick Prins (1911)
PSP / Eerst PSP-BVD-beroepsverbod (LLO Woudrichem)
577 Carlos Pronk
Socialistische Unie / Morele Herbewapening / PvdA
578 – FH van der Putten
Affaire Aernout
579 – Harry van Puyenbroek
Betrokken bij ‘ratlines’ voor vluchtende nazi’s via de firma Eximorg
580 – C Qua
Tandarts / 1981 – 1989 doorspelen staatsgeheimen aan Russische geheime dienst onder observatie
581 – Manfred R.
KGB spion in Duitsland
1967 diefstal warmtegeleide raket van NAVO-basis Neuberg in
opdracht KGB
1968 ontvreemding stuurinrichting Starfighter dito
verm 1968 ontvreemding navigatie-computer dito
1970 veroordeling tot vier jaar cel wegens spionage
1971 vrijgelaten
1987 – 1990 diverse zwendelaffaires
1990 poging tot oplichting van bank in Panningen
582 – Van Raay
BVD/PID runner van Arnold, infiltrant in de anti-militaristische beweging Nijmegen
583 – LRJ ridder van Rappard (1906)
Burgemeester / Contacten in extreem-rechtse groepen
584 – Michel (‘Pablo’) Raptis
Opgepakt wegens valsemunterij voor Algerijns verzet 1960
585 – Frits Reuter
CPN / Organisator Februaristaking
586 – Karel van het Reve
CPN / Schrijver
587 – Simon van het Reve
Kort lid van de CPN, later bekend ale de schrijver Gerard van het Reve

588 – Evert Reydon
Spion voor Nederland / BVD / BID
589 – Johan Riemens (1918)
Derde Weg / Vereniging NL-Indonesie / PSP
590 – Huib Riethof (1941)
Studentenbeweging / PSP / Kra’ket
591 – LA Rodrigues Lopez
De Ochtendpost
592 – Rene Roemersma
Aangeklaagd en vrijgesproken in verband t RaRa-aanslagen
593 – AJ Rome in (1928)
Hoofd IDB (1980-1986)
594 – A Rommens
Probeerde in ’83 Nederlandse huurlingen voor LNITA to ronselen
595 – Rogier van ‘t Rood
Lid witte BVD / 1974 overplaatsing van PMC ZH omdat zijn wader handelskontakten met 0.Europa onderhield
596 – Theo de Roos
Advocaat
597 – Werner Rosenthal
Handelsexpert / Unilever / ‘tot voor enkele Jaren’ werkzaam bij firma Gerlach, onderdeel netwerk Schalck-Golodkowsky
598 – Luyke Roskott
Affaire Aernout
599 – BJH Rosmalen
Volksweerbaarheid Den Haag
600 – Florrie Rost van Tonningen (1914)
‘Weduwe van’ / Spil in Consortium De Levensboom
601 -S.
Veroordeeld wegens art. 98 (HR 161258, NJ 1959 nr. 156, mozaiektheorie)
602 – Willem E (Wim) Sanders
Verzetsman / Na de oorlog medechef BNV / Door ruzie met Einthoven uit de dienst verwijderd
603 – Van ‘t Sant
IVD-man / Vertrouweling van Koningin Wilhelmina
604 – Sal Santen
Opgepakt wegens valsemunterij voor Algerijns verzet, 1960.
605 – Alfons Sassen
Abwehr-agent / Zou voor VS IVD gewerkt hebben gevlucht naar Zuid-Amerika / Contact met Gehien(BND), Otto Skorzeny en Barbie
606 – Wim Sassen
SS / Na oorlog adviseur Peron / Broer van Alfons
607 – JK van der Schaaf
Nationale Wacht / Nationale Bijstand
608 – Schalck-Golodkowsky
Stasi-officier / Volgens BND-rapport (29-5-1990) beheerste hij een tiental ondernemingen in Nederland: Euro-Union-Metal SA (Rotterdam), IMOG BV (Rotterdam), Redel BV, FRIAM BV, Walbouw BV, DIM BV, Interholding Haarlem BV en Fenematex BV (alien Haarlem), Mebama BV (Hellevoetsluis), Delhi Corporation NV (Curacao)
609 – Johan Scheps (1900)
Verzet / SDAP/PvdA
610 – Ton Schilling
In 1957 gearresteerd in Indonesie vanwege activiteiten voor RIIS
611 – HCJG Schmidt
NIGO / Proces in Indonesie (1953-1956) / VLN
612 – Gustav Schneider
RAF-lid, opgepakt in Nederland
613 – W (‘Mikki’) Schoemaker

Verzet / BI / GDN / Wilde na de oorlog GDN voortzetten naast het BNV / Contacten met OSS / Lid directie Philips Duphar
614 – J Scholten
Nationale Bijstand
615 – Daniel L Schorr
Correspondent in NL voor New York Times, Christian Science Monitor en CBS, Wilde Greet Hofmans-verhaal naar buiten brengen, onder druk gezet om dat niet te doen.
616 – Schotanus
BVD-agent / Intimidatie ivm actie Veenhuizen 1984
617 – Schouten
Plv Hfd BVD tot 1983 / Onderscheiding op 30-4-1983
618 – Robert Schouten
Journalist Haagse Courant / Publiceerde zeer uitvoerig over MARID / IDB / TIVC
619 – Anton (‘Bobby’) Schrader
Contacten met VK en VS IVD’s tijdens WO II
620 – Wim Schul
Archivaris / 1984 beroepsverbod
621 – JS Schuman
Ply Commandant 12 Pantserinfanteriebataljon Garde Jagers (daarvoor Commandant Opleidingscentrum Officier van Speciale Diensten in Breda) 1984 uit commando ontheven wegens twintig jaar sexueel misbruik van ondergeschikten, volgens krantenpublikaties mogelijk met medeweten MID
622 Alfred Schuurman
Nationaal Reveil
623 – Bert Schwitters
Journalist / Lid Scientology
624 – Hennie Sibers
Opsporingsambtenaar van Bureau TEG = Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden
625 – Simonis
Kardinaal
626 – J Sinninghe Damste
2de HBVD
627 – Jose Marie Sison
Filippijns asielzoeker
628 – Frits Slagboom
BVD-medewerker 0 1981 benadering huisgenoot van penningmeester Ton
Bervoets van Stop de N-bom om samen te werken met de BVD
629 – J Smallenbroek
Verzetsleider LO / Trouw Ereraad zuiyering / Fraktievoorzitter ARP / Minister van Binnenlandse Zaken
630 – Evert Smit
Christelijk auteur
631 – Soebandrio
Indonesisch diplomaat / Eerste ambassadeur Indonesie in Londen / Minister van Buitenlandse Zaken / Onderhandelaar inzake Nieuw Guinea / Bij de coup van 1965 gevangengenomen / Hechte vriend van Van Randwijk
632 – Toon Soetebier (1918)
Gezocht oorlogsmisdadiger
633 – Sopers
Oprichters Kruithoorn
634 – Van Sparwouw
Airaire Schallenberg
635 – Fred van der Spek (1923)
PSP / ICCS / Doceerde prinsessen
636 – WJ Spek

Haags garagehouder / Lid hoofdbestuur LOOTS / Betrokken bij aanslag op Harjano
637 – Joost van Steenis
Rode Jeugd / Elite-onderzoeker
638 – Richard Stegeman
Undercover agent SXQ /b.0001 van DEA en CRI
639 – BJF Steinmetz
Mr dr / Nationaal Reveil
640 – Benno Stokvis
CPN / advocaat
641 – GF Stoppelaar
Mr / Volksweerbaarheid Den Haag
642 – Werenfried van Straaten (1913)
Spekpater / Kerk in Nood / Oostpriesterhulp
643 – Sienie Strikwerda
Voorzitster KKN
644 – Siep Stuurman
Politicoloog
645 – Stern-Feld
Staf Bernard in WO II
646 – J Tamaela
Generaal bij de RMS
647 – Tampoboelon
Indonesier betrokken bij Dienst Elsinga
648 – Michel Thomassen
Journalist Algemeen Dagblad / Publiceert veelvuldig over IVD’s; beschikt over zeer goede bronnen
649 – Angelo Tielen
Werkzaam bij verbindingsdienst luchtmacht / 1983 ontslagen op Volkel wegens voorgenomen huwelijk met Tsjechische.
650 – Paul v Tienen (1921)
SS / Vrede & Veiligheid / NL Archie+ d Conservatieve Revolutie
651 – S Thom
Bond van oorlogsvrijwilligers / Nationaal Convent / VLN
652 – JW van der Tuin (1916)
Gezocht oorlogsmisdadiger
653 – Vd Touw
Verpleger / Zou King Kong vergiftigd hebben
654 – Bas van Tussenbroek
Kolonel / 1981 militair attache Paramaribo / 1984 beschuldigd van steun aan Brunswijk vanuit Cayenne, Frans Guyana
655 – Mel lie Uyldert (1908) Kruidenvrouwtje
656 – Hans V.
Hoofdagent CID Rotterdam / beschuldigd van moord op glasgraveur Jan Spruit uit Geervliet
657 – Valk
Kolonel/ Hulp bij Staatsgreep in Suriname / Plan Zwarte Tulp
658 – Gaston Vandermeerssche
Belgische organisator (“Rinus”) escape-lines, Witte Brigade
659 – Constant Vecht
CPN hoofdbestuurslid / Hoofdredacteur De Waarheid / Directeur De Groene Amsterdammer
660 – Ben ter Veer
Vooraanstaand IKV-lid, slachtoffer van geruchten mede verspreid door IVD’s
661 – Frits Veerman
Technicus / vriend van Kahn, verwikkeld in affaire / BVD rapport nr. 1436196 met minstens 19 bijlagen
662 – A Veerman

Vrede en Vrijheid, ARP
663 – Roger Vekemans (1921)
Kerk in Nood / Oostpriesterhulp
664 – Pim Veldkamp
Beleidsmedewerker gemeente Den Helder / 1985 vinder van dagboek Russische onderzeeer, later mogelijk verdonkeremaand door MARID, belangstelling door BVD
665 – Gerard van der Ven (1924)
Frites-bakker / Uitgever Europa-Post
666 – Moniek Vergaat
Werkt voor de BVD rond 1986
667 – H Verheij
CPN
668 – Dick Verkijk
Journalist, onder weer voor de NOS
669 – Cornelis (Cor) Verloop
Abwehr-agent / Contact met King Kong / Na de oorlog gebruikt door diverse IVD’s
670 – Emerson Vermaat
Publicist, onder weer ED en Stavast
671 – Alfred JC Vierling (1949) Ecologische Beweging
672 – Simon Vinkenoog (1928) Auteur
673 – DM Visinescu
1988 door BVD gehoord over Securitate
674 – Hans Visser
Dominee / Belangstelling van BVD voor activiteiten in Pauluskerk
675 – William Gerard ‘Bill’ Viscor (1918)
Alias: A van Es / Verzet / GDN / BI / BNV / CVD / BVD / NISA
676 – Frits Vos (1918)
Prof dr / Liaison met IVD’s in de VS / WACL
677 – P de Voes
BBO / Veeneklaas / Force 136
678 – J d Vries
Philips directeur / SIS
679 – Luutsen de Vries
Student / 1978 – 1984 dubbelagent BVD/Stasi
680 – Peter R de Vries
Journalist
681 – Theun de Vries
Schrijver
682 – WC d Vries (1918)
Stichting door de eeuwen trouw / Philips-medewerker
683 – Maarten Vrolijk (1919)
Minister / Vrede en Vrijheid
684 – Christoph Wackernagel
RAF-lid, opgepakt in Nederland
685 – Gerben Wagenaar
Mede-oprichter Bruggroep / Geroyeerd uit de CPN
686 – CJ Warners
Nederlands liaison met OSS
687 – WFC Weber
Secretaris Comitee Westerling
688 – J Weerts
NVMP-bestuur / benaderd voor informatie over Russische deelnemers van de internationale organisatie van artsen tegen kernwapens
689 – Dennis Weide
Alias: Zonnebloem en Ravestijn
Informant / Speelde van 1982 tot 1984 informatie over linkse

groeperingen, met name Onkruit, door aan zijn BVD-runner ‘Arie’
690 – Johan Hendrik (Jean Henri) Weidner (1912) Organisator escape-lines in de oorlog / BNV
691 – GAM Weimar (1922)
Gezocht oorlogsmisdadiger
692 – John Wemerslager
Allaire Schallenberg
693 – WP Wertheim (1907)
Prof dr /
694 – William C Westmoreland
Generaal / Ontwerper van Stay-behind (Gladio/O&I) plannen voor Europa / De zg. Westmoreland-papers
695 – WP Wezenbeek (1932)
Ridder / Lid van Souvereine en Ridderlijke orde van St Brigitta van Zweden in de Nederlanden
696 – Anton Wiegel
Speelde tot 1975 wekelijks informatie door aan een ‘oud-politie-functionaris’ over radicale of communistische vakbondsleden
697 – Wiert Wiertsema
IKV-activist / 1983 benaderd door BVD als informant
698 – Nico Wijnen
CPN / Comitee Vrij Spanje / Dubbelagent voor BVD/CPN/Kominform
699 – Willemse
BVD-agent / Intimidatie ivm actie Veenhuizen 1984
700 – CW van Wingerden
Vrede en Vrijheid / NVV
701 – HJ Witteveen (1921)
Minister / Wereldbank / Lid soefibeweging
702 – Thewis Wits
CPN / Wethouder Groningen
703 – Van Woelderen
IVD-man
704 – Jaap Wolff
Verzet / CPN
705 – Joop Wolff
Verzet / CPN
706 – Gerard (‘Et’) Wolsink (1924)
SS / Betrokken bij Duitse Stay-behind (Brandenburg-divisie en Wehrwolf) / ANS / NVU
707 – Henk Wubben
Orientalist / Rode Jeugd
708 – ‘Paul X.’
Student / 1981 benadering door BVD-medewerker Loek Overga voor informatie over CPN, geregistreerd door VPRO-TV
709 – Wim Zaal (196b)
Auteur
710 – WP Zeilmaker (1918)
NSB-burgemeester / Vriend van weduwe Rost-Van Tonningen
711 – Gjalt Zondergeld
Wetenschapper
712 – Fre Zuidema
CPN bestuurder Groningen / Actief rond beroepsverboden / Contacten met Westduitse DKP
713 – Karl Zulow (1910)
Gezocht oorlogsmisdadiger
714 – Albertus N.J. Zuuring (1917) Gezocht oorlogsmisdadiger
715 – Elly Zwaan (1927)
Verzet / Koerierster voor King Kong / Werkte bij MG Sectie 3a (GS IIIa) onder Pinto