aan AIVD&MIVD

U moet helaas de brief/brieven per post opsturen, de diensten zijn nog niet bereid in deze digitale tijd, een e/mail teĀ ontvangen. U moet dus de brief/brieven in een envelop doen, daar het adres van de dienst waar de brieven aan geadresseerd zijn opschrijven en een postzegel plakken.

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Ministerie van Defensie
Postbus 20701
2500 ESĀ  Den Haag